anomismia

In bataia vantului fiecarei zile (continuare)…

“Nichifor Crainic e misionarul de prestigiu al credinţei bisericeşti în mijlocul intelectualilor români”

Prin activitatea aceasta Nichifor Crainic a îndeplinit în acelaşi timp cea mai importantă operă de răspândire a doctrinei ortodoxe în lumea noastră intelectuală. Nichifor Crainic e misionarul de prestigiu al credinţei bisericeşti în mijlocul intelectualilor români. Dar scoţând teologia în arena largă a vieţii intelectuale, n’a diluat-o câtuşi de puţin. Dimpotrivă, teologia lui Nichifor Crainic e de-o densitate, de-o intensitate şi de-o bogăţie în preocupări ne mai ajunse până la el. S’a dovedit astfel că nu densitatea în elementele proprii face teologia neagreată de intelectuali, ci

parintele-dumitru-staniloae-copy2

Parintele Dumitru Staniloae – desen de artista Gabriela Mihaita David

prezentarea ei în clişee stereotipe, fără adâncire personală, fără trecerea ei prin intimitatea sufletească a teologului, de unde să se îmbrace în dogoarea convingerilor, în noutatea cuceritoare a unor prezentări cari trădează o nouă descoperire a evidenţelor adevărului etern, fulgerată pe rând în focul tenziunilor necurmate ale spiritului său. Tocmai acest caracter viu, trăit, îl are teologia lui Nichifor Crainic. E semnificativ în această privinţă că dânsul a introdus pentru prima dată la noi preocupările de teologie mistică, sistematizând chiar o disciplină cu acest nume la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Cursul de mistică ortodoxă, ţinut studenţilor, e prima adunare şi sistematizare a imensului material de doctrine şi de fapte ascetice şi mistice din cuprinsul spiritualităţii ortodoxe. Un sector întins de preocupări, cele mai centrale, cele mai importante pentru înviorarea vieţii creştine, a fost redat astfel din nou teologiei româneşti, atât de schematică până la dânsul. Nichifor Crainic a lărgit cercul preocupărilor teologice, a deschis zări nouă, dar inoirile sale nu sunt altceva decât o surpare a zăgazurilor cari ţineau teologia noastră închisă dinspre fluviul bogat şi viu al tradiţiei. Nichifor Crainic înoieşte prin reactualizarea tradiţiei într’o teologie care se mulţumea cu câteva coji din această tradiţie, primite pe calea şi de multe ori prin interpretarea ocolită a teologiilor apusene. Prin Nichifor Crainic s’a săvârşit o adevărată restaurare a teologiei româneşti în duhul ortodox.

(mic extras din “OPERA TEOLOGICĂ A LUI NICHIFOR CRAINIC” – Parintele Dumitru Staniloae, revista Gandirea, nr.IV, 1940)

1 Comment »