anomismia

In bataia vantului fiecarei zile (continuare)…

Preluare dupa Isabela Vasiliu-Scraba: “Martiriul Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la M-rea Brâncoveanu”

Preiau mai jos, cu acceptul si prin bunavointa doamnei Isabela Vasiliu-Scraba, un articol al sau mai vechi,  adus insa la zi la 1 septembrie 2016, care argumenteaza titlul si cuvantul-cheie “martiriu” – in ceea ce priveste viata si lucrarea Parintelui Arsenie Boca, al carui “dosar” este astazi in studiu, urmand procedura sinodala a Bisericii Ortodoxe Romane, in vederea canonizarii.

Autoare: ISABELA VASILIU-SCRABA    (cu multumiri din partea prezentului blog!)

Sursa :   https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/

Motto:   “Temându-se de puternica înrâurire a lui Iisus asupra poporului, fariseii căutau [după vindecarea mutului îndrăcit], prin orice mijloace, să răcească entuziasmul și chiar să-l micșoreze pe Iisus în fața lor. Căci de ar lăsa curs liber acestor inimi și gândiri entuziaste, ei și-ar pierde conducerea spirituală a poporului. Se înțelege că, în dorința fariseilor de a-și păstra autoritatea, orice cale era bună pentru a-și îndeplini scopul, chiar și cea mai nedreaptă.” (Olga Greceanu, Meditații la Evanghelii, 2010, p. 107).

 

REZUMAT DE IDEI : Mistificări istoriografice. Un scaun episcopal neocupat de „ctitorul de frunte al Filocaliei”. Cum să împiedici intelectualii și cohortele de tărani să-l aculte pe Sfântul de la Sâmbăta care „predica dumnezeiește”. Rectitorirea Mănăstirii Prislop a urmat rectitoririi Mânăstirii Brâncoveanu. Lagăre și închisori de exterminare unde a pătimit Starețul de la Sâmbăta si apoi de la Prislop. Părintele Arsenie Boca își vedea propriile suferințe viitoare. Securitatea sovietică nu l-a gasit vinovat. Mărturia unui elev trecut prin „Moara lui Kalușek”. Minciuni securiste văzute de cercetătorii de azi ca adevăr revelat.Nepotriviri cu realitatea spuse de călugărul Teofil Pârâian de la Sâmbăta. Paradigma „Arsenie Boca – Părăian” după modelul Eliade -Culian’ si Noica – Liicean’ de promovare a „înlocuitorilor”. Dresații învățământului post-comunist și stupefianta lor credulitate. Uciderea unui preot polonez suspect de asemănătoare cu schingiuirea Părintelui Arsenie Boca la 79 de ani. Mărturii în răspăr cu istoria prefabricată în arhivele Securității și cu   poveștile călugărului orb venerat oficial la Sâmbăta.

Spusă de un călugăr bătrân (Pantelimon Munteanu înregistrat în 2007 la Mănăstirea Ghighiu) care avea mare evlavie la faimosul stareț de la Sâmbăta de Sus), povestea morţii martirice a părintelui ieromonah Arsenie Boca am putut-o citi în vara anului 2010 pe scribd (paginile 7 si 8 din documentul : Pe urmele unui sfânt : Arsenie Boca, 74 de pagini, postat pe Apr., 29, 2009 de utilizatorul tileavitali4761 ;https://www.scribd.com/document/14759732/Despre-Parintele-Arsenie-Boca ; același document de 74 de pagini se poate citi din noiembrie 2012 și pe pagina de internet,https://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com/2012/11/pe-urmele-unui-sfant-despre-parintele-arsenie-boca.pdf ). În mod curios, în nici unul dintre cele trei volume ale Părintelui Arsenie Boca îngrijite între 2004 și 2008 de P.S. Daniil Stoenescu (Cărarea împărăţiei, Deva, 2004 şi 2006; “Cuvinte vii”, Deva, 2006; Biserica de la Drăgănescu –“Capela Sixtină” a ortodoxiei româneşti, Deva, 2005), nici în volumul “Episcop Daniil – Părintele Arsenie” (Deva, 2008, cuprinzând si manuscrise inedite de la Sinaia) nu este menţionată moartea martirică şi nici pătimirea Sfântului Ardealului de care a mai vorbit stareța Mănăstirii Bic (județul Sălaj) și preotul Petru Vamvulescu.

După 23 august 1944 arestat fără a i se putea pune în cârcă nici o infracțiune, întâi de Siguranță apoi de Securitatea (înființată de Ana Pauker) care „dorea cu orice preț să-l poată acuza de legionarism, dar n-au reușit” (pr. N. Streza, Mărturii despre Părintele Arsenie Boca, Editrura Credința strămoșească, 2009, p. 427), protosinghelului Arsenie Boca nu i s-a putut înscena nicicând un proces juridic prin care să fie condamnat cu ajutorul unor martori schingiuiți, cum s-a tot procedat după „crucificarea României” la Yalta (vezi volumul „de răsunet internațional” cu acest titlu scris de avocatul Nicolae Baciu și apărut în 1984 în Occident, tradus în engleză, Sell-out to Stalin. The tragic error of Churchill and Roosevelt, franceză L’Europe de l’Est trahie et vendue și germană Verraten und verkauft, 1985, iar după 1990 și în România, Yalta și crucificarea României, volum urmat de Agonia României. 1944-1948. Dosarele secrete acuza, ediția I-a Ion Dumitru-Verlag, Muenchen,1988 în care apar completări la primul său volum, reeditat în 1997 de Ed. Saeculum I.O., București).

Părintele Arsenie (care prevăzuse cutremurul din 1940, bombardarea Bucureştilor din aprilie 1944 si instaurarea comunismului : „Nu va trece multă vreme până când vor intra secera și ciocanul în țară și nu vor ieși aproape jumătate de veac”) a fost prima oară dus la Siguranță în toamna anului 1944 după o slujbă ținută de el la Sălişte, apoi, spre sfârșitul aceluiași an, a fost interogat după o slujbă de la M-rea Bistrița (jud. Argeș) . In acea perioadă faimosul stareț de la Sâmbăta de Sus era ades invitat de preoții parohi să țină predici pentru întărirea credinței sătenilor. La vremea ocupării României de către armata sovietică, perioadă care a coincis cu impunerea „regimului comunist al Anei Pauker” (apud. Virgil Ierunca, A. P. fiind agentă sovietică distinsă de Stalin cu gradul de colonel) prin teroare polițienescă, șantaj și fraudarea alegerilor, s-au succedat aproape an de an „reținerile” si anchetările Părintelui văzător cu duhul (care avea rugăciunea inimii, apud. Ileana, Princess of Romania, I live again, Rinehart& Comp., New York, 1952 ; în România tradusă și publicată după 40 de ani) întâi de „Brigada mobilă” (condusă la Brașov de J. Kolasek, un fost contabil apropiat al lui Vasile Luca), apoi de către Securitatea înființată în 1948 de trio-ul Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu și dirijată de la Moscova de NKVD/KGB.

După „vânzarea României” (apud. N. Baciu) la Yalta în februarie 1945, urmată de înlăturarea generalului N. Rădescu, starețul Arsenie Boca -despre care profesorul Stăniloae scria în prefața volumului al III-lea al Filocaliei (Sibiu, 1947) că a „reînviat cu viața și propăvăduirea duhul Filocaliei în viața religioasă a poporului nostru”-, a mai fost arestat în luna iulie a anului 1945, când înlocuitor la Sâmbăta de Sus i-a fost ieromonahul Serafim Popescu. Intr-una din declarațiile date cu acel prilej, Părintele ieromonah Arsenie Boca își descrie „misiunea majoră” de propăvăduitor a „sfințirii omului care să aibă pacea lui Dumnezeu în sine absolut în orice împrejurări s-ar afla în viață” (23 iulie 1945).

Hărțuirea concomitentă cu instaurarea terorii polițienești a regimului așa-zis „popular” impus de Moscova – dictatură responsabilă „pentru crima colectivă și permanentă săvârșită împotriva întregii națiuni” (vezi Șerban Papacostea, Crima regimului comunist, în Revista „22”, Anul XVIII, Nr. 8/885, 20-26 febr. 2007, p. 15) -, îl făcuse pe Mitropolitul Nicolae Bălan să dea pe 14 august 1945 dispoziție ieromonahului Serafim Popescu (locțiitor de stareț) ca Părintele Arsenie Boca „să nu părăsească sub nici un motiv incinta sfintei Mănăstiri”, să nu spovedească și să nu țină slujbe, ca să nu se mai adune mulțimea obișnuită de credincioși. Abia pe 15 octombrie 1945 mitropolitul ridică interdicțiile privitoare la mărturisiri și la slujbele preoțești („predica dumnezeiește. Nu te mai săturai ascultându-l”, spunea Telu Oancea din satul Breaza, Făgăraș), dar menține opreliștea de a părăsi mănăstirea (pr. N. Streza, Mărturii despre Părintele Arsenie Boca, 2009, p. 429).

În 1946 Sfântul Ardealului a fost anchetat de Iosif Kaluşek după o predică din 20 iulie în care spusese că “lupii vor fi sfâşiaţi de către oile atacate”, în sensul că Păstorul cel bun (Iisus Hristos) îi va ajuta pe oamenii credincioşi (oile sale) să scape de lupii atacatori. Este anul în care Valeriu Gafencu, cel care va fi supranumit „Sfântul închisorilor” îi face pe furiș o vizită la Mănăstirea Brâncoveanu, iar apoi îl invită printr-o scrisoare din 19 mai 1946 să le vorbească într-o duminică celor cca 70 de deținuți de la Galda. După tipărirea primului volum al Filocaliei, „ctitorul de frunte alFilocaliei românești”, o duce lui Valeriu Gafencu la Galda, spunându-i că dedicația pe care și-o dorește pe volum i-a „scris-o în inima lui”(ierom.Arsenie Boca). Pe 13 iunie 1946 faimosul stareț de la Sâmbăta dăruise deja preotului Nistor din Brașov primele patru capitole din Cărarea Împărăției. Volumul fusese copiat la Mănăstirea Brâncoveanu de Serafim Popescu (fapt ce a făcut azi posibilă confruntarea acelorași texte publicate de editori diferiți, cu rezultate diferite, vezi înregistrarea mea de la Sesiunea de comunicări a Universității „1 decembrie 1918” din Alba Iulia, postată pe youtube,. https://www.youtube.com/watch?v=w0O_gLroSCk ).

Despre anii de după cel de-al doilea război mondial, Antonie Plămădeală își amintea în 2002 cum a „trăit la Sâmbăta cu adevărat sentimente ca în primele zile ale creștinismului”, într-o vreme când „lumea avea o mare credință și o mare evlavie la Părintele Arsenie Boca” (Mitropolit Plămădeală) si când comanda „să fie compromis” (col. Ghe. Crăciun, în Dosarul de urmările operativă nr. 564) nu avusese suficiente mijloace și destul timp pentru a da rezultatele din ziua de azi.

Erau vremurile în care stareţul de la Mânăstirea Brâncoveanu devenise “mentorul spiritual al întregii Transilvanii şi chiar dincolo de hotarele munţilor” (apud. Mitropolit Antonie Plămădeală). Poetul Lucian Blaga exprimase plastic aceeași idee, spunându-i la Sibiu faimosului predicator că „poartă o căciulă mare cât Ardealul”. În legătură cu întâlnirea dintre marele duhovnic de la Sâmbăta și marele filozof devenit profesor la Universitatea Cluj aflată în refugiu la Sibiu, Părintele Nichifor Todor din Sibiu relata următoarele, desigur după apariția în 1942 a volumului Poziția d-lui Lucian Blaga față de creștinism și ortodoxie : „unde Stăniloae l-a înțepat cu venin pe Lucian Blaga, Părintele Arsenie Boca l-a uns cu mir”.

Spre a împiedica să să adune miile de oameni să-i asculte predicile, Iosif Kaluşek din Brigada Mobilă îl arestează pe 4 mai 1948, când nu se terminaseră Sfintele Paşti, sărbătoare la care a fost prezent la M-rea Brâncoveanu și „părintele Stăniloaie și o mulțime de tineri, cei mai mulți…studenți. La sfârșitul Slujbei Învierii, Părintele a citit o rugăciune de dezlegare. Finalul acestei rugăciuni a fost mișcător până la lacrimi, mai ales când Părintele a rostit cu ochii plini de lacrimi : Iartă-i Doamne! Toți cei prezenți plângeau, gândindu-se poate că acesta e momentul solemn al despărțirii Părintelui de Mănăstirea Sâmbăta.” (vol. Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca, Ed. Agaton, Făgăraș, 2008, p.11).

Închis și torturat la Brașov (vezi amintirile preotului Ioan Comșa care a fost închis în aceiași perioadă cu Părintele Arsenie,http://apostolatintarafagarasului.blogspot.ro/2011/11/parintele-arsenie-boca-si-evanghelia.html ) și la Făgăraș, elevii de liceu arestați după starețul de la Sâmbăta au putut citi pe pereții unei celule cuvinte de îmbărbătare scrijelite de Părintele Arsenie Boca (apud. Victor Roșca, Moara lui Kalusek). După schingiuiri atroce noaptea în timp ce deținuții cu care împărțea camera dormeau : („cineva a intrat tiptil…și cu o mână l-a tras de picior, iar cu cealaltă i-a făcut semn să tacă…Spre ziuă…am distins mersul târâș al unui schilodit între pașii indesați ai gardienilor care-l cărau de subțiori”. cf. Victor Roșca, op. cit.), starețul Arsenie Boca a dat vreo șase declarații în aproximativ trei luni (de la începutul lunii mai până prin luna august, după o mărturie care semnalează prezența ierom. Arsenie Boca la 1 septembrie 1948 în mânăstire). Conținutul declarațiilor nu a interesat, întrucât îndiferent ce scria arestatul, Kalușek urmărea să-i fabrice postura de „căpetenie” politică si „dirijor spiritual” al opozanților ocupației sovietice de după 1945. Despre acea perioadă Mitropolitul Antonie Plămădeală a scris (în cunoștință de cauză) că “toţi cei care au participat la cursurile de spiritualitate creştină din anii 1946-1948 (care alcătuiesc Cărarea Împărăției, 1995), ştiu că Părintele Arsenie n-a îndemnat la rezistenţa armată”.

Abuzivele arestări ale faimosului predicator pe care-l aprecia în mod special, l-au determinat pe Mitropolitul Nicolae Bălan să-l mute de la Sâmbăta de Sus la Mânăstirea Prislop pe 22 noiembrie 1948, cu prilejul unui periplu pe la diferite lăcașuri mănăstirești din Ardeal. Vorbind în Aula Patriarhiei pe 5 iunie 1998, Mitropolitul Clujului şi al Feleacului a zis cu fermitate: “ştiu eu cu siguranţă că Patriarhul Iustinian se gândea să-l cheme pe Părintele ieromonah Arsenie Boca la treapta arhieriei. Dar…Arsenie Boca a fost arestat si dus în lagăre de muncă forţată” (Î.P.S. Bartolomeu Anania).

În volumul lui Victor Roșca, Moara lui Kalușek. Începutul represiunii comuniste (Ed. Curtea Veche, București, 2007, pp. 87-94) autorul amintește și el că „în 1948 Patriarhia Română avansase numele ieromonahului Arsenie Boca pentru a fi titularizat episcop [adevăr istoric atestat în 1998 de mitropolitul Bartolomeu Anania]… Ministerul Cultelor a cerut informații… și …în locul deciziei de numire în scaunul episcopal, s-a hotărât imediata lui arestare. Un preot cu atâta autoritate și cu așa o puternică influență asupra masei de credincioși trebuia scos repede din biserică și întemnițat… O acuzație foarte gravă era faptul că dăduse viață… și făcuse din așezământul monahal brâncovenesc de la poalele Munților Făgăraș un centru de spiritualitate creștină…   În ultimii doi ani, însăși prezența lui în mijlocul satelor din Țara Făgărașului devenise… o sfidare la acțiunea de sovietizare” (Victor Roșca, Moara lui Kalușek, 2007, p. 94.  La punctul 34 dintr-o directivă – găsită în Polonia și la STASI din RDG, emisă de NKVD/KGB la Moscova pe 2 iunie 1947 în documentul K-AA/CC 113, publicat prima dată în 1981 în ziarul polonez „Novi Dzienic”, iar după 1991 în ziare din România, cuprinsă și de istoricul Gh. Buzatu în volumul Războiul mondial al spionilor, Iași, 1991 -, se preconiza ca „activitatea cultural educativă să fie astfel dirijată încât să rezulte o antipatie generală împotriva bisericii”. Asemenea directivă se pare că este în vigoare și astăzi, dacă ne gândim la articolele cripto-comuniștilor care ponegresc biserica ortodoxă și militează pentru scoaterea orelor de religie din școli).

Iată puținele informații pe care le-am găsit despre pătimirea Părintelui Arsenie Boca, starețul de la Mânăstirea Brâncoveanu care și-a pus o amprentă de neșters asupra locurilor nu numai prin „mișcarea religioasă pe care a trezit-o în jurul Mânăstirii de la Sâmbăta de Sus, pe cele mai autentice baze ale tradiției ortodoxe și cu mijloacele celei mai curate duhovnicii” (cum scria în ziua Înălțării Domnului 1947 la București profesorul Staniloae în „Cuvântul înainte” al celei de-a doua ediții a Filocaliei, vol. I, Sibiu, având un desen al Părintelui Arsenie Boca pe copertă), ci și înființând atelierul cu „cea mai importantă școală de pictură din țară”, care și-a continuat activitatea după mutarea la Prislop a fondatorului ei. (Prin 1981, o expozițiile cu icoanele pictate la M-rea Brâncoveanu a fost organizată peste graniță, vezi amintirile despre Calvarul Mitropolitului Nicolae Mladin, în rev. „Formula As”, nr. 1088 din 2013, URLhttp://www.formula-as.ro/2013/1088/spiritualitate-39/pe-urmele-parintelui-arsenie-boca-calvarul-mitropolitului-nicolae-mladin-16929 ).

“Mişcarea de reînviere duhovnicească de la Sâmbăta” îi trezește entuziasmul teologului Nichifor Crainic care fusese si profesor universitar de mistică: “Ce vreme înălţătoare când toată ţara lui Avram Iancu se mişca în pelerinaj, cântând cu zăpada până la piept, spre Sâmbăta de Sus, ctitoria voievodului martir Constantin Brâncoveanu!”. Dar academicianul Nichifor Crainic fusese și directorul „Gândirii”, una dintre cele mai de seamă reviste de cultură din interbelic la care au colaborat, din 1921 până la desființarea revistei, mari nume ale culturii românești în perioada ei de maximă înflorire: Lucian Blaga, N. Crainic, Al. Busuioceanu, N. I. Herescu, D. Stăniloae, Vasile Băncilă, Dan Botta, Vasile Voiculescu, Gheorghe Vrabie, Ion Pillat, Tudor Vianu, Mircea Eliade, Emilian Vasilescu, Al. Marcu, Ovidiu Papadima, George Gregorian, Ioan Coman, N. Crevedia, Bazil Munteanu, Radu Gyr, Petru P. Ionescu, dr. Nicolae Roșu, Ion Marin Sadoveanu, Sergiu Grossu, Aron Cotruș, Dragoș Protopopescu, Gib. I. Mihăilescu, Gherghinescu Vania, D. Caracostea, Vintilă Horia, Stefan Baciu, Zorica Lațcu, Victor Papilian, etc (despre revista „Gândirea” și despre „gândirismul” lui Crainic a vorbit poetul Radu Gyr în 1969, vezi Isabela Vasiliu-Scraba,Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu, URLhttps://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-crainicgandirea/). Într-una din declarațiile date de teologul Nichifor Crainic, el spunea că ieromonahul Arsenie Boca este total apolitic și că „avea legături cu toți preoții și profesorii de teologie din Sibiu și în special cu profesorul Dumitru Stăniloae cu care traducea împreună o voluminoasă colecție de cărți de teologie ce poartă numele generic de Filocalia” (N.Crainic, pe 11 oct. 1955 în vol.: Părintele Arsenie Boca, obiectivul „Bratu”, Cluj, 2009, p.45).

Entuziasmat de reînvierea duhovniceasă de la Sâmbăta de Sus fusese însuși profesorul Dumitru Stăniloae care i-a dedicat Sfântului Ardealului cel de-a treilea volum al Filocaliei cu următoarele cuvinte scrise la București pe 6 ianuarie 1948: „Prea Cucerniciei Sale Părintelui Ieromomah Arsenie, care a reinviat, cu viața și cu propăvăduirea, duhul Filocaliei în viața religioasă a poporului nostru” . Această dedicație a fost cenzurată la toate succesivele reeditări dinainte și de după 1990. Dedicația către Părintele Arsenie Boca lipsește din volumul III scos în 2009 de Humanitas care a cenzurat în 1995 și dedicația către profesorul Nae Ionescu pe care Noica o scrisese pe teza sa de doctorat Schită pentru istoria lui Cum e cu putință ceva nou(1940, a doua ediție în 1995). Întrebarea pe care Vasile Andru o formulase într-un mail din 12 ianuarie 2015 : „Cine, concret, cenzurează ?” își află lesne răspunsul la citirea numelui editurii și a îngrijitorilor volumelor Filocaliei care nu reproduc nici coperta primei ediții desenată de Părintele Arsenie Boca, nici prefețele scrise de traducătorul Stăniloae (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Parintele Arsenie Boca, Zorica Lațcu si Nichifor Crainic în culisele traducerii primei jumătăți a Filocaliei, on-linehttps://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-tradufilocalia5/ ) între 1946 și 1948 și nici dedicația volumului al III-lea.

Dintr-o inadmisibilă (și poate chiar intenționată) „scăpare”, numele fondatorului atelierului de icoane de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus nu apare trecut nici pe pagina de internet a Mânăstirii Brâncoveanu si nici în Ghidul mănăstirilor din România tipărit de Editura Sophia din București (2010, p. 192). Date despre inițierea atelierului (începând cu data de 6 febr. 1940) se pot afla doar în cartea preotului N. Streza în care au fost fotocopiate rândurile scrise (la Academia Teologică din Sibiu) de către diaconul Boca Zian pe 19 aprilie 1940 către mitropolitul Nicolae Bălan : „în urma binecuvântării Înalt Prea Sfinției Voastre de-a lua tonsura monahală la Mânăstirea Brâncoveanu și de a deschide atelierul de icoane, cu duhovnicească smerenie Vă rog să binevoiți a-mi aproba ultimele cheltuieli în legătură cu aceasta, în sumă de 32000 lei…” (pr. Nicolae Streza, Mărturii despre Părintele Arsenie Boca, Ed. „Credința strămoșască”, 2009, p. 420).

Dar contribuția starețului Arsenie Boca nu se rezumă la înființarea atelierului de pictură. El a lucrat substanțial la refacerea si înfrumusețarea Mănăstirii prin amenajarea artistică a   parcului din jurul bisericuței, pe care a pictat-o unde se necesita. Iar toate acestea le-a făcut în circa zece ani petrecuți la Sâmbăta de Sus unde a fost tuns în monahism pe „3 mai 1940 cu ocazia Praznicului Izvorului Tămăduirii din Săptămâna Luminată, în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne, de către Mitropolitul Nicolae Bălan, înconjurat de un sobor de preoți și mulțime de credincioși” (op. cit., p. 412) si unde pe 10 aprilie 1942 a fost hirotonit preot monah si tot atunci „instituit ca Duhovnic și Stareț al Mănăstirii Brâncoveanu” (ibid.). O primă restaurare a micii biserici fusese făcută tot prin grija Mitropolitului Bălan în perioada 1927- 1936 (vezi poza din vol. Părintele Arsenie Boca, Omul, zidire de mare preț, Ed. „Credința strămoșască”, 2009, p. 171), când pictor bisericesc a fost Zahiu Raiciu care a pictat și biserica Galata de la Iași.

Arestat la Râmnicul Vâlcii, ieromonahul Arsenie notează pe 23 iulie 1945 că înainte de a doua venire a lui Hristos, căderea din creștinism va fi prin căderea din iubirea de oameni, că ateismul va pustii inima oamenilor „de iubirea lui Hristos”. Negația împărăției lui Dumnezeu și a nemuririi, a învierii lui Hristos „va tinde să cuprindă tot Pământul” (părintele Arsenie Boca). Tot încercând a găsi un motiv mai serios de arestare, autoritățile comuniste i-au trimis odată un securist să-i spună la spovedanie că „a omorât un rus”. Părintele i-a răspuns: „Mă, dacă tu l-ai omorât, și tu vei muri.” Episodul este povestit de pr. Ioan Ciungara din Copăcel, căruia (prin anii șaptezeci) Părintele Arsenie Boca i-a explicat următoarele : „dacă îi spuneam că bine a făcut că l-a omorât, că uite, suntem sub stăpânirea lor, imediat mă aresta. Dar dacă i-am spus că și tu vei muri, el nu și-a dat seama, pentru că muritori suntem toți. Astfel n-a avut cum să mă prindă în acest cuvânt meșteșugit” (Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca, vol. III, 2008, p. 24).

In temniță fiind, academicianul Nichifor Crainic (scos din Academie împreună cu acad. Lucian Blaga, acad. Gh. Brătianu si mulți alți scriitori și istorici români, veziParadigme ale devierii. Tardive lovituri date dușmanului de clasă, în vol. Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului, Ed. Star Tipp, 2002, ISBN 973-8134-24-2, pp.137-144) mai scria în declarația din 11 octombrie 1955 că starețul de la Sâmbăta de Sus a „desfășurat o mare activitate pastorală, cu răsunet adânc, atât în rândurile țărănimii cât și a intelectualilor”.

La data arestătii sale din 4 mai 1948 mânăstirea Brâncoveanu era încă în reconstrucție : „Sfântul Părinte Arsenie era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult și fizic scoțând pietre din râu” (Sora Aurica Tinca, în vol. Mărturii din Țara Făgărașului despre părintele Arsenie Boca, Ed. Agaton, Făgăraș, 2004, p. 108 ; în Autobiografia pe care o redactează în arest pe 23 iulie 1945, ieromonahul Arsenie scrie că în primii doi ani s-a ocupat de gospodărie, fiind primul si singurul călugăr la M-rea Brâncoveanu, că apoi s-a călugărit Serafim Popescu pe care-l rugase să primească preoția. „Așa au început slujbele la Mănăstire”. In iarna 1941-1942 s-au trezit cu o „avalanșă de oameni de toate vârstele si treptele” sociale, astfel că „s-a văzut silit” să primească si el preoția în primăvara anului 1942). Starețul Arsenie Boca a conceput (după model athonit) înfrumusețarea împrejurimilor mănăstirii printr-o minunată grădină (vezi poza din 1946 în vol. Părintele Arsenie Boca, Omul, zidire de mare preț, Ed. „Credința strămoșească”, 2009, p. 164) impresionând – chiar după mutarea sa la Prislop-, vizitatorii străini aduși de Mitropolitului Nicolae Bălan la Sâmbăta de Sus, după cum am citit dintr-o scrisoare de mulțumire adresată de un vizitator englez postată pe pagina de internet a Mânăstirii Brâncoveanu, unde era adăugată si informația (manipulatoare, desigur) că la data respectivei vizite era și tânărul Teofil Părăian călugăr pe acolo.

Ca un prim bilanț al persecuției la care a fost supus „cel mai faimos călugăr român” (din vremea întrunirilor organizate la București de inițiatorul Asociației „Rugul Aprins” si a fluxului de pelerini la Mănăstirea Vladimirești de lângă Tecuci) reținem arestul între 17 iulie –30 iulie 1945 de la Râmnicul Vâlcei ocazie cu care a fost dus si la București, urmat de anchetarea prelungită între Sf. Paşti (4 mai) până prin august 1948, arestare „scurtată” de Florin Bichir (membru C.N.S.A.S.) la „o lună si jumătate”, cum apare trecut și în Wikipedia românească, enciclopedie on-line confiscată de o mafie cu interese ascunse, dar vădit anti-românești (vezi Isabela Vasiliu-Scraba,Wikipedia.ro citită printre rânduri, text în ediția tipărită pe hârtie a revistei „Vatra Veche”, Târgul Mureș, 2/2014, pp. 46-50, sauhttp://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-WIKIPEDIAro19.htm ).

Înjumătățirea perioadei de întemnițare din mai până în iunie nu corespunde cu mărturia unui tânăr arestat în 1948 fără să fi comis nici o infracțiune și ținut în regim de exterminare vreme de 13 ani de zile. La Siguranța din Brașov elevul Luca Călvărăsan (1925-2010) primeste la sfârșitul lunii iulie 1948 din mâncarea starețului Arsenie Boca pe care acesta avea voie s-o împartă „si la cei din beciul Siguranței”. Elevul consemnează peste ani că n-a îndrăznit să-l abordeze atunci „din cauza gardianului”, dar prezența starețului de la Mănăstirea Brâncoveanu i-a „făcut bine în plan sufletesc” (vezi L. Călvărășan, online lahttp://www.fericiticeiprigoniti.net/arsenie-boca/1433-parintele-arsenie-mangaietorul-flamanzilor-din-temnita ; semnificativă pe această pagină de internet este ascunderea morții martirice și puținătatea documentării din memoriile de închisoare, fiind citate doar două cărți scrise de doi foști elevi arestați).

Pe când obișnuia să meargă și el în pelerinaj la Sâmbăta să-l asculte pe Sfântul Ardealului care „predica dumnezeiește”, profesorul Dumitru Stăniloae scrisese că Părintele Arsenie Boca „a fost un fenomen unic în istoria monahismului românesc, adică o personalitate de o înaltă statură monahală, cum n-a mai avut Biserica noastră Ortodoxă Română”. După mutarea la Prislop, în februarie 1949 Patriarhul Iustinian îl trimite pe Sfântul Ardealului să cerceteze cinci mânăstiri de călugărițe greco-catolice, misiune în urma căreia Părintele a scris un referat pe 17 iunie 1949, din păcate publicat după anul 2000 în formă trunchiată în revista „Studii teologice”.

De la Prislop, Părintele Arsenie Boca a fost arestat (fără nici un mandat, cum scrie maica Zamfira în memoriile sale către episcopia Aradului și către Patriarhie) de zece securiști la 4 dimineața pe 16 ianuarie 1951, anchetat și bătut prin sediile Securității comuniste și supus regimului de exterminare de la Canalul morții („Drumul fără pulbere”, proslăvit de scriitorul Petru Dumitriu care a „împrumutat” – fără trimiterea necesară la sursă – titlul murdarei sale scrieri din poezia Cântecul Dunării a marelui poet Nichifor Crainic, vezi rev. „Gândirea”, Serie nouă, Anul VII, Nr. 4-5/1998). Lipsirea de libertate a cumulat 14 luni de zile, până pe 25 martie 1952, dată la care a revenit la Prislop cu o hârtie de eliberare pe care era trecută ziua de 17martie 1952). Anul imediat următor, din Mănăstirea Prislop (găsită în ruină si rectitorită de el), vestitul duhovnic este arestat de Rusalii (7 iunie 1953), după ce fusese arestat Givulescu Cornel (1893-1969), profesor de muzică psaltică la Conservatorul din Cluj care a fost întemnițat între 26 mai 1953 și 4 iulie 1955 pe motiv de lecturi antroposofice. Părintele Arsenie Boca îi făcuse o vizită la Cluj si „scenarita” securității a găsit prilej să invoce pericolul răsturnării regimului totalitar comunist prin învățăturile steineriene, diferite de doctrina statului polițienesc care întemnițase, schingiuia în anchete și tortura în închisori prin bătaie, foame și frig peste două milioane de români. În vol. II, Prislop 1950-1959, „opisul de documente” (publicate în 2014 de Editura Agnos din Sibiu în parteneriat cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității) are doar câteva îndemnuri de urmărire a membrilor „organizației contrarevoluționare antropozofice” care spuneau despre Părintele Arsenie Boca ce spunea mai toată lumea de un vreo zece ani, anume că are darul vederii în duh (al clarviziunii).

Documentele care să ateste arestarea „preventivă” de Rusalii în 1953 au fost îndepărtate din arhivistica contrafăcută în vederea manipulării. După opinia unui comentator „teodor”, dosarele Părintelui Arsenie Boca ar fi folosite de cercetătorul Florin Duțu ca „adevăruri revelate”(cu referire la vol. : Și cărțile au fost deschise, 2013). Acest mod de folosire se poate însă constata la absolut toți cercetătorii de arhive securiste ajunse la C.N.S.A.S., fără nici cea mai mică excepție. La o anchetă, un bătăuș securist i-a spus unui deținut politic următoarele cuvinte care i s-au întipărit fidel în memorie, cu atât mai fidel cu cât sinistrele profeții securiste s-au adeverit prin întreaga tevatură post-comunistă făcută în jurul unor declarații de anchetă lovite de nulitate datorită metodelor bestiale prin care au fost obținute: „vă vom obliga – prin metodele noastre – să declarați numai ce vrem noi. Aceste declarații smulse cu cleștele înroșit în foc LE VOM PĂSTRA ca mărturii, ca acte de ARHIVĂ, după care se va scrie istoria…Noi creem istoria așa cum ne convine…Voi o veți scrie cu mâinile voastre așa cum…noi am imaginat-o în dosarele ticluite de noi” (1995, Octavian Voinea, Masacrarea studențimii române la Pitești, Aiud, Gherla, etc.). Pentru a zdruncina cât de puțin credulitatea cercetătorilor care tot redau conținutul unor declarații îndosariate și păstrate de Securitate, le recomandăm să mediteze asupra următorului pasaj : „m-au trimis în camera de tortură fără ochelari, ca să văd ghioagele de lovit, cleștii de smuls unghii, sângele de pe pereți și toate instrumentele de caznă pe care le aveau…M-au pus la rotisor : legat cu capul în jos și cu picioarele în sus și mi-au lovit la tălpi până am leșinat. Apoi dădeau cu apă și o luau de la capăt. Si asta a durat zile întregi. În pauze mă aruncau la subsol și peste mine aruncau câteva găleți cu apă rece ca ghiața. M-au bătut apoi cu sârme groase, de la ceafă până la tălpi. Eu pierdusem noțiunea timpului…Au trecut zile și zile și nu vroiam decât să mor, să scap de tortură. Într-o zi mi-au adus actul de punere sub acuzare și mi-au spus că, dacă nu semnez, tortura va continua. Am semnat tot ce-au vrut” (cap. Canalul Dunăre – Marea Neagră, mărturia lui Costache Caragață, în vol. : Fabian Seiche, Martiri și mărturisitori români din secolul XX. Închisorile comuniste din România, Ed. Agaton, Făgăraș, 2014, ediția II-a, p.570 ; foarte slabe în volum sunt cele aprox. trei pagini despre Părintele Arsenie Boca).

In volumele cu mărturii ale celor care l-au cunoscut pe Sfântul Arsenie Boca (publicate de Editura Agaton din Făgăraș) este menționat acest abuz din 1953 al poliției politice, întemnițare care nu are lăsată vreo piesă doveditoare la dosar. Amănuntul arestării Părintelui Arsenie Boca a fost reținut cu fidelitate de un pelerin venit la Mănăstirea Prislop de Rusalii, fiindcă în aceeași zi de sărbătoare îi născuse nevasta. La dosar apare doar informația că în luna iulie 1955 Părintele Arsenie Boca era din nou la Prislop, neparticipând la slujbe. De altfel, si după experiența lagărului de exterminare de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, Părintele Arsenie Boca a ales votul tăcerii, neținând predici și nevorbind decât în scris cu maicile de la Prislop.

In anul desființării Mănăstirii Vladimirești, când trupe de peste douăsute de Securiști condusi de generalul N.K.V.D. Boris Grumberg alias Nicolschi (/Alexandru Nicolau) arestează 340 de măicuțe aflate la Mănăstirea Vladimiresti de lângă Tecuci, Părintele Arsenie Boca este din nou „arestat preventiv”. Dar nu pe 11 noiembrie, cum scrie A.N. Petcu, luându-se după data ștampilei Procuraturii Militare din Timișoara (Părintele Arsenie Boca în arhivele Securității, vol. II, Sibiu, 2014, p.672), ci în septembrie 1955, prin tortură obținându-se 9 declarații, 6 în septembrie : pe 21, pe 26, pe 27, pe 28, pe 29 și pe 30 sept. și 3 declarații în octombrie, pe 1, pe 3 și pe 5oct).

O altă greșală a acestui cercetător C.N.S.A.S. (căruia nu-i trece prin cap să refacă istoria prin citirea în paralel a memorialisticii foștilor deținuți politic sau a altor izvoare diferite de cele oferite de tabăra foștilor torționari) a rezultat dintr-o neatentă citire a foilor îndosariate: Adrian Nicolae Petcu a sărit peste cuvântul „preventiv” (A. N. Petcu, Părintele Arsenie Boca în percepția poliției politice din România, postat pe 29 sept. 2014 pe http://www.mărturisitorii.ro). Cu ceva mai multă atenție, el n-ar fi scris că Părintele Arsenie Boca a fost „condamnat șase luni”, când în realitate Părintele a fost „deținut preventiv”. Unui anchetator „venit de la centru”, deținutul Liviu Brânzaș (arestat pe 15 noiembrie 1951) îi atrăgea atenția asupra maghiarei vorbită de anchetatorii de la Oradea : „Nu ați observat dumneavoastră cine sunt cei care anchetează aici și ce limbă vorbesc ?” (pr. Liviu Brânzaș, Jurnal din închisoare : Raza din catacombă, București, 2001, p. 64 ; a se citi cu mare discernământ și volumele : Neagu Cosma, Mari crime împotriva națiunii române. Contribuția unor minorități naționale la bolșevizarea României, 1995 și Radu Teodoru, România ca o pradă, Ed. Lucman, 2005).

Duhovnicul de la Prislop a fost în 1955 închis prin prelungiri ale Mandatului de arestare preventivă valabil 2 luni, emis la patru zile după arestare. Din al doilea volum Părintele Arsenie Boca în arhiva Securității (Sibiu, Ed. Agnos, 2014, 47 lei) se constată că pe formularul completat după arestarea din 20 sept. 1955 nu scrie că ar fi fost arestat, ci „prevenit în ziua de 20 IX 1955” (la p. 692). Schingiuit în diverse locuri de detenție neîncălzite iarna (Timișoara, Jilava, Ocnele Mari, Oradea) din 20 septembrie 1955 până pe 7 aprilie1956, Părintele Arsenie Boca a contractat probabil tuberculoza menționată în 4 februarie 1964 de informatorul Iulian Nicoară din Sibiu, care specificase că din cauza tuberculozei „medicii i-au interzis postul” acestui călugăr riguros, „exagerat în pretențiile de viață curată”.

Din dosarele de urmărire publicate disproporționat de luxos și de costisitor pentru gunoiul pe care-l conțin (murdării cu un grad foarte ridicat de „toxicitate spirituală”, cum spunea monahul Moise Iorgovan) mai aflăm că informatorul „Tâmplaru” consemnase într-o notă cum Părintele i-a spus în 1984 că „a fost cercetat și de securitatea sovietică, dar nu a fost găsit vinovat” (vezi Părintele Arsenie Boca – un om mai presus de oameni, Editura Agaton, Făgăraș, 2011, p.18).

De toate anchetările și arestările fără motiv ale Părintelui Arsenie Boca este greu de aflat, căci dosarele lui de urmărire au fost cu siguranță „periate” de dovezile multor abuzuri ale unui stat polițienesc menținut 45 de ani prin „încarcerarea în masă a populației, cu prioritate a elitelor politice, intelectuale, economice, ecleziastice, militare și țărănești – într-un cuvânt, din toate sferele de activitate” (vezi articolul istoricului Șerban Papacostea din febr. 2007 intitulat Crima regimului comunist).     Referitor la arestările abuzive care nu apar consemnate în dosarele contrafăcute de securiști, o maică povestea de arestarea Părintelui în 1959, cu prilejul desființării Mânăstirii de la Prislop, când Părintele Arsenie Boca avea niște coaste rupte în urma unei căderi.

La Mănăstirea Prislop (redeschisă în 1976 prin grija Patriarhului Justinian), Părintele îndemnase măicuțele să „pună perdele la ferestre”, să se mai ferească de securiștii care-l urmăresc în permanență : „Eu când pornesc din București și ei pornesc, ajung înaintea mea aici” (maica Marina Lupu, stareța Mînăstirii Bic din jud. Sălaj, în vol. :Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca, 2008, p.45).

Pentru rezultatele submediocre ale cercetării de arhivă, demn de semnalat ne pare faptul că cei care au consultat dosarele de Securitate ale Părintelui Arsenie Boca nu si-au pus în mod serios problema clarificării perioadelor de detenție. În volume cu pretenții așa-zis „academice” (scoase de George Enache, Adrian Nicolae Petcu sau Vasile Manea din 2009 încoace) arestările Părintelui Arsenie Boca sînt imprecis amintite, ca ceva secundar. Dar încă și mai gravă credem că este problemacredibilității documentelor din ultimul dosar numărând 20 de file.   Lipsa de dubiu asupra veridicității informațiilor îndosariate a ruinat în acest caz întregul efort al cercetătorilor preocupați să redea cât mai fidel paginile oferite de cei care i-au pricinuit Părintelui Arsenie Boca moartea martirică. Spinoasa problemă a credibilității trebuia pusă mai ales la citirea documentelor care atestă, vezi Doamne, „scoaterea de sub urmărire”.

Unica grijă a cercetătorilor a fost să numere din 7 octombrie (data așa-zisei încetări a urmăririi și prigoanei securiste) până în 28 noiembrie (data morții, prevăzută dinainte de 1983 când s-a sfințit Biserica de la Drăgănescu) durata a „două luni” de „suferință la pat”, pornind de la informația (poate reală, dar nu în mod obligatoriu reală) că Părintele Arsenie nu s-a sculat din pat și n-a discutat cu securistul din Sinaia care l-a vizitat pe 29 septembrie și care a scris că l-a găsit bolnav la pat.

Convinși de „adevărul revelat” al documentului din 7 octombrie 1989, toți cercetătorii oficiali interesați de mărturii legate de viața și pătimirile Sfântului Arsenie Boca au desconsiderat la unison relatarea din toamna anului 2007 de la Ghighiu a călugărului Pantelimon Munteanu care, având (împreună cu părintele Dometie) mare evlavie la Sfântul Arsenie Boca, au presimțit că Sfântul Părinte e pe moarte, zăbovind cam o săptămână la Sinaia până ce li s-a spus că „a murit Părintele”, constatând apoi pe 4 decembrie 1989 la înmormântare semnele schingiuirii securiste din care i s-a tras Părintelui Arsenie moartea (vezi paginile 7 si 8 din documentul : Pe urmele unui sfânt : Arsenie Boca, 74 de pagini, care se poate citi din noiembrie 2012 din ;https://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com/2012/11/pe-urmele-unui-sfant-despre-parintele-arsenie-boca.pdf ; pasajul l-am trecut în art. : Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca – un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la Mănăstirea Brâncoveanu, pe hârtie în rev. „Asachi”, Piatra Neamț, decembrie 2010, p.6 ; precum și în rev. „Argeș”, Pitești, octombrie 2010, tot pe suport de hârtie).

În legătură cu finalul vieții „celui mai mare duhovnic român din secolul XX” care fără nici o vină a suportat iadul anchetărilor, temnițelor comuniste și a Canalului Morții, semnificativă este apariția unui volumaș cu evidente intenții de deformare a adevărului la un an după tipărirea în două reviste a articolului meu despre ascunderea adevărului privitor la moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca. În 2011 o editură din Ploiești publica într-o cărțulie (de 94 pg.) câteva articole din „Formula As”   în care „mărturia Părintelui Pantelimon” era „cosmetizată”, lipsind din ea exact acel pasaj copiat de mine de pe scribd (paginile 7 si 8 din documentul : Pe urmele unui sfânt : Arsenie Boca, 74 de pagini, postat pe Apr., 29, 2009 de utilizatorultileavitali4761 ; https://www.scribd.com/document/14759732/Despre-Parintele-Arsenie-Boca ), pasaj citat în articolul apărut în octombrie 2010 în revista „Argeș” apoi în decembrie 2010 în revista „Asachi”. Volumașul de 6 lei intens distribuit prin librării și pangare are ca titlu : Părintele Arsenie Boca : Mărturia părintelui Pantelimon (Editura Cristimpuri, Ploiești).

Î.P.S. Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, spunea că „urmărirea Părintelui Arsenie Boca a fost încheiată doar cu o lună înainte de moartea sa, deși, din cauza unei paralizii, n-a mai putut ieși din casă în ultimii doi ani ai vieții” (Fost-am om trimis de Dumnezeu, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, p. 20).   Documentele de securitate ce „atestează”, vezi-Doamne, „scoaterea de sub urmărire” cu „o lună înainte de moartea sa” au fost cu grijă puse la îndemâna unor cercetători C.N.S.A.S. de o stupefiantă credulitate.

Documentul „cheie” (citat peste tot) îl constituie propunerea de încheiere a urmăririi scrisă de Cocârlea Constantin pe 29 septembrie 1989. Spre a părea cât mai convingător așa -zisul dezinteres oficial al poliției politice, documentul-cheie este precedat de note ale aceluiași maior de la Securitatea din Sinaia în care Părintele este prezentat ca țintuit la pat si în imposibilitate de a se deplasa în decursul anilor 1988 și 1989, tocmai în perioada când fusese văzut în 1988 la Mănăstirea Prislop (pe 17 dec. 1988 de către Preasfințitul Daniil Partoșanul, pe atunci preot la Prislop, vezi vol. Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, p. 13 ; la o slujbă de la Mănăstirea Prislop, Părintele Arsenie Boca ar fi vorbit –cu un an înainte de împușcarea Ceaușeștilor – despre „sfârșitul dictaturilor” comuniste, își amintea preotul Crăciun Oprea care în 1988 l-a văzut ultima dată pe Sfântul Părinte martirizat de Securitate).

Văzut de Sfintele Paști din 1989 a fost Părintele Arsenie Boca și la Biserica din satul Drăgănescu, după cum aflăm de la Părintele Dumitru de la Mănăstirea Sf.Ilie din Albac. Dar chiar în octombrie 1989, vizitat la Sinaia de pr. Simion Tudoran, Sfântul Părinte nu l-a primit întins pe patul chiliei sale, cum îl primise la sfârșitul lunii septembrie pe angajatul Securității din Sinaia. Pe Simion Tudoran, preotul care-l găzduise la București când la Drăgănescu se sfințea Biserica pictată de el, Părintele Arsenie Boca l-a primit în sufrageria vilei așezământului monahic de la Sinaia unde l-a sărutat de rămas bun, spunându-i în ziua de 27 oct. 1989 că este „ultima oară când se văd”.

Varianta oficială cu așa -zisa „moarte naturală” a Părintelui Arsenie a fost difuzată și de nevăzătorul venerat post-mortem la Mănăstirea Brâncoveanu, loc unde a fost „sechestrat” prin comandă securistă Mitropolitul Nicolae Mladin ultimii săi cinci ani de viață (vezi Părintele Ioan Peană în rev. „Formula As”, nr. 1060/ 2013 precum și vol. : Pr. Ioan Peană, Părintele Arsenie Boca –duhovnicul de taină, Ed. Accent Print, 2014, pp. 161-175).

Arhim. Teofil Părăian, intens mediatizat ca „înlocuitor” (ca sursă indirectă de difuzare a multor vorbe de duh spuse de Părintele Arsenie Boca, vezi Isabela Vasiliu-Scraba,Paradigma „Arsenie Boca-Părăian” din seria Eliade-Culian’ și Noica-Liicean’, în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr. 10 (83) oct. 2014, p.18, URLhttps://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-boca3paraian/ ) deși ar fi avut loc în mașina care se ducea la Mănăstirea Prislop la înmormântarea Părintelui Arsenie Boca „nu și-a arătat dorința de a merge” (Părăian), să audă și el cum „toată lumea, și preoții, și călugării și mirenii de la înmormântare vorbeau cu glas tare că Părintele a murit în cazne groaznice la care fusese supus de Securitate, pentru că prezisese lui Ceaușescu sfârșitul” (mărturii consemnate de Valentin Iacob în „Formula As”).

Găselnița cu așa -zisa „moarte naturală” a fost difuzată și prin revista „Rost” din București, an II, nr. 20/2004, într-un articol semnat de cercetătorul Adrian Nicolae Petcu (care a mai răspândit-o cu diferite ocazii și nu numai în țară), după ce apăruse povestită de Teofil Părăian într-o anexă a unui volum de compilație apărut la Editura Teognost în 2002. Cu diferența că în volumul scos de editura clujană, moartea nu mai e pusă pe seama infarctului din februarie 1988 si a paraliziei la piciorul stâng, adică a unor suferințe cardio-vasculare, cum lasă de presupus notele Securității din Sinaia : „A avut ceva la rinichi” preciza „înlocuitorul” Părăian într-o înregistrare din 2001 făcută la Mănăstirea „Sub Piatră” si cuprinsă în volumul Editurii Teognost.

După alte opinii vehiculate în 2001 de călugărul cel orb, Părintele Arsenie Boca ar fi stat „nouă luni la Canal” și ar fi avut multe „nereușite” (p.200) în povețele date celor care îi cereau sfatul (Teofil Părăian, p. 200, p.201 și p.205, în compilația lui Ioan I. Gînscă, O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie Boca în 800 de capete, Editura Teognost, Cluj, 2002). Pe 22 august 2001 „oficialul” Părăian avansase si niște acuzații pe cât de grave, pe atât de lipsite de fundament spre a nega smerenia Părintelui Arsenie Boca la înmormântarea căruia „plutea în jurul lui ca o mireasmă de mir” (Pe urmele unui sfânt, p.8). Arhim. Teofil Părăian și-a mai amintit în august 2001 cum Părintele Arsenie Boca i-a spus la una din cele două vizite făcute de el la Drăgănescu că se bucură de orice critică, dar nu și de criticile nedrepte. Probabil că monahul Teofil Părăian obișnuia (chiar pe când trăia marele duhovnic Arsenie Boca) să critice un om „foarte smerit” (pr. Crăciun Oprea în vol. : Părintele Arsenie Boca. Sfântul Ardealului, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, p. 58) având darul vederii în duh despre care „au dat mărturie o mulțime de credincioși și el nu poate fi pus la îndoială” (Arhim. Prof. Vasile Prescure) că ar fi fost mândru „căutând să facă pe omul care știe multe”. După Sfântul Ioan Casian, cel ce a voit să pricinuiască răul „va fi pedepsit”, chiar dacă cel drept „n-a suferit nici un rău… din cele ce i s-au pricinuit cu rea intenție, „fiindcă cel drept le-a făcut să-i servească înaintării în sfințenie” (Sf. Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, trad. David Popescu, Editura Institutului Biblic si de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2004, p. 144).

Părintele Ioan Peană spunea într-un interviu publicat de Sânziana Pop în revista ei de succes (vezi Radu Mareș, Despre succes, cu afecțiune colegială, în rev. „Acolada”, satu Mare, anul V, nr. 10/ 2011, pp.12-13) că bine ar fi dacă ar da Domnul ca „iubirea pe care Părintele Arsenie o revarsă peste întreaga țară să fie răsplătită printr-o hotărâre sinodală. Ori va fi, ori nu va fi canonizat, Părintele Arsenie Boca este un sfânt” (vezi pr. I. Peană în rev. „Formula As”). Un frate Daniel înclinat spre sofistică se întreba în coada unei petiții de canonizare a Părintelui Arsenie Boca: „Oare sfinții se fac după părerile oamenilor? Sfinții se aleg prin votul nostru?” (22 mai 2008); „De ce trebuie să ne luptăm noi pentru a canoniza pe cineva? Dumnezeu nu e în stare să convingă? E cumva neputincios?” (Daniel, 2 mai 2008). Sofistica fratelui Daniel, care a semnat petiția de sanctificare doar ca să intre la discuții, diferă substanțial de observația înțeleaptă a unei măicuțe din pangarul Mănăstirii Hurezi căreia îi povestisem cum mi s-a arătat în 2012 Sfântul Părinte la Cheia (vezi Isabelei Vasiliu-Scraba, De vorbă cu Părintele Arsenie Boca în Pangarul Mănăstirii Cheia, on-linehttps://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-arseniebocapangar/): „Oare Sfinții Brâncoveni n-au fost sfinți și înainte de canonizare?” (3 iulie 2014). Intr-un eseu din 1943 despre etnicitate și creștinismul ortodox românesc, teologul Nichifor Crainic scria că „un Constantin Brâncoveanu, decapitat împreună cu mândrii săi coconi, dacă n-a fost încă sanctificat, e venerat cel puțin ca un martir național” (veziTransfigurarea românismului în vol. Nichifor Crainic, Teologie și filosofie. Publicistică, 1922-1944, Craiova, 2010, p. 203; despre „gândirismul” lui Crainic a vorbit Radu Gyr în 1969, vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu, URL https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-crainicgandirea/ ).

Dintre amintirile sale gata oricând a ieși la lumină, mediatizatul călugăr orb de la Mănăstirea Sâmbăta a repovestit-o pe cea în care Părintele Arsenie Boca, vizitat de el la Schitul Maicilor, n-a dat semn că l-ar mai fi întâlnit vreodată. O altă întâmplare (din aceeași categorie) era din vremea Prislopului, când Părintele Arsenie Boca [scăpat cu viață după 14 luni de Canalul morții „Dunăre- Marea Neagră”, unde „tortura prin muncă, nesomn, înfometare și bătaie a cunoscut forme de maximă bestialitate”, apud. I. Ianolide, Intoarcerea la Hristos, Ed. Bonifaciu, 2012, p. 326] îi expediase înapoi o scrisoare fără nici un răspuns, care i-a ajuns lui Părăian, spre deosebire de scrisoarea din anii cincizeci a Părintelui Cleopa către Părintele Arsenie confiscată de Securitate si pusă la dosar, sau de scrisoarea (oprită de Securitate) în care marea poetă Zorica Lațcu (fostă studentă a elenistului Stefan Bezdechi) îi povestea Părintelui Arsenie Boca despre primul ei an de călugărie la Mănăstirea Vladimirești.

Arhimandritul cel orb venerat oficial (nu numai la Sâmbăta de Sus !) păstrase în memorie si anul 1949 când Arsenie Boca (ajuns stareț la Prislop) venise într-o scurtă vizită la Sibiu și nu voise a sta de vorbă cu el. In mod ciudat, chiar și îmbrățișarea prietenească din 1980 – când Părintele Arsenie „trecuse în taină” în postul Crăciunului (P.S. Irineu Duvlea, Episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America, în op. cit., p.21) pe la Mânăstirea Brâncoveanu unde era „închis” ostracizatul Nicolae Mladin -, nevăzătorul a reținut-o laolaltă cu amintirea refuzului Părintelui Arsenie de a scrie în Cartea de onoare (op. cit., p.47) a Mănăstirii Brâncoveanu, în care fusese îmbiat să se întoarcă doar „ca magazioner”  (Părinele Arsenie Boca). Acesta era unicul post disponibil în comunism (pentru călugărul iconar la Drăgănescu) în mânăstirea căutată prin anii patruzeci de foarte mulți pelerini atrași de faima predicilor ieromonahului Arsenie Boca, stareț care de fapt rectitorise mânăstirea unde a locuit vreme de zece ani.

Din amintirile călugărului orb căruia Părintele Arsenie îi spusese cu ani în urmă că „nu toți cei din lume se prăpădesc, nici toți cei din mănăstire se mântuiesc” (ierom. Arsenie Boca, 1942 citat de arhim. Părăian în anexele volumului compilat de I. Gânscă, Cluj, 2002, p.197) mai aflăm că a existat „la vechea stăreție, lângă cancelarie” (așadar în 2001 nu mai era expus acolo) un „epitaf pictat de Părintele Arsenie, cu Adormirea Maicii Domnului” foarte admirat de profesorul universitar Bologa din Sibiu (T. Părăian în vol. Sfântul Ardealului, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, p.50, înregistrare publicată și ca anexă în volumul din 2002 scos de editura clujană Teognost, dar și într-un volum de Convorbiri cu Arhim. T. Părăian tipărit în 2011 de Editura Andreiană din Sibiu).

Prin aplicarea strategiei cripto-comuniste de promovare a „înlocuitorilor” – cea mai bătătoare la ochi fiind înlocuirea lui Mircea Eliade, „cel mai mare istoric al religiilor din secolul XX”, prin comunistul I.P. Culianu, fost profesor de română în Olanda (1976-1986) si de italiană în SUA (1988-1989), aflat pe punctul de a fi angajat ca profesor asociat de istoria religiilor (1990-1991) la Chicago în momentul împușcării în ceafă din 21 mai 1991, „înlocuire” înlesnită în mediile academice românești prin minciuni legate de o inventată carieră universitară în domeniul istoriei religiilor a fostului asistent de română a lui Noomen devenit mai apoi profesor de italiană în SUA (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Micșorarea lui Eliade și gonflarea lui Culianu, în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 266/ 2013, pp. 7-8 și nr. 267 / 2013, pp. 5-6, sauhttp://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-CulianuGonflat19.htm ) -, se pare că s-a găsit și pentru Părintele Arsenie Boca, „unul dintre cei mai mari teologi-duhovnici ai neamului românesc” un înlocuitor. Chiar în persoana lui Teofil Părăian (1929-2009).

Fiindcă în vreme ce chilia Părintelui Arsenie Boca (1910- 28 nov.1989) din stăreția veche de la Sâmbăta e [permanent] „în lucru” (apud. Părintele Mihail de la Mânăstirea Brâncoveanu, iulie 2012) si nu poate fi vizitată, chilia călugărului nevăzător poartă o placă cu litere aurite și este oferită spre vizitare, cărțile și CD-urile lui Părăian bucurându-se de o nelimitată răspândire. In ianuarie 2012, pangarul de la Patriarhie dospea de productiile lui T. Părăian în timp ce nimic legat de numele Părintelui Arsenie Boca nu exista acolo, la fel ca în pangarul Mănăstirii Cernica si prin alte mănăstiri (de ex cea de la Lacul Sărat, Buzău, în 2016). În noiembrie 2014 pangarul Mânăstirii Căldărușani n-avea nimic de oferit din scrierile Părintelui Arsenie Boca. Dar încă și mai stranie apare lipsa de indicatoare rutiere care să conducă automobiliștii către Biserica de la Drăgănescu pictată de faimosul predicator (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui Arsenie Boca, https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-bisericadraganescu11/ sau varianta primăhttp://www.romanianstudies.org/content/2011/03/miracolul-bisericii-de-la-draganescu-si-o-profetie-a-parintelui-arsenie-boca/ în condițiile în care alte biserici sînt indicate cu mare grijă pe tot cuprinsul țării.

La Sâmbăta de Sus, poza lui Teofil Părăian tronează chiar și la izvorul făcător de minuni numit „al Părintelui Arsenie Boca”. În 2012 era pusă la intrare, luminată de o candelă pe măsuța din dreapta, în timp ce poza Sfântului Arsenie Boca era agățată de stâlp în stânga, alături de alte mici reproduceri de icoane larg răspândite. În 2016 ambele poze fuseseră plasate în stânga, cu poza lui Părăian mai la vedere si însoțită de îndemnul „nu mă furați !” de ca si cum pelerinii veniți la Izvorul Sfântului Arsenie Boca s-ar fi înghesuit, vezi Doamne, să fure poza „înlocuitorului”. E drept că în cazul acestui „înlocuitor” n-a trecut suficientă vreme spre a se vorbi de „paradigma Boca-Părăian”, cum vorbește în târgul Ieșilor decanul N. Gavriluță de „paradigma Eliade-Culian’, sau la Unversitatea din București cum se vorbește de „modelul” Noica-Liicean’ în timp ce prin librăriile bucureștene aproape că nu se mai difuzează (oct. 2014) nici o carte de filozofie scrisă de Noica sau de istoria religiilor scrisă de Mircea Eliade. Să nu scadă interesul (cultivat în mediile universitare post-decembriste) pentru „înlocuitori”.

Supărat că Părintele Arsenie Boca nu a avut o părere bună despre el și nu l-a băgat în seamă după cum și-ar fi dorit, Teofil Părăian „nu i-a fost admirator” (T.P., 22 aug. 2001). Aceasta nu l-a împiedicat însă a prelua spre difuzare cât mai multe cuvinte duhovnicești ale Părintelui Arsenie Boca ceea ce a înlesnit mediatizarea laolaltă nu numai în filmulețe video postate pe internet, dar și în poze manipulatoare unde sînt prezentate simultan fotografii ale orbului si ale Sfântului Arsenie Boca (vezi vol.Părintele Arsenie Boca. Sfântul Ardealului, pp. 33-51 ).

P.S. Daniil Partoșanul îl descrie pe Sfântul Părinte ca pe un om în prezența căruia „îl simțeai pe Hristos trăind și vorbind în Părintele Arsenie… este un lucru extraordinar, în viața noastră, în viața oamenilor, să întâlnim un sfânt” (ibidem, p.16). În cuvinte similare îl amintește și părintele Serafim Bădilă de la Mănăstirea Cășiel: „Fața îi strălucea de nu te puteai uita la dânsul, așa îi radia fața de lumină. Era îndumnezeit…din câți oameni am cunoscut, unul mai plin de Duh Sfânt nu am întâlnit…Eu îl consider unul dintre cei mai mari sfinți care i-a dat România… multă nădejde a dat oamenilor Părintele Arsenie și în viață și prin cărțile care i-au rămas și prin îndrăzneala să se roage lui Dumnezeu pentru noi. Printre alți mulți sfinți știuți și neștiuți, canonizați și necanonizați de Sinod, dar canonizați de Dumnezeu și de popor, este printre cei din frunte și Părintele Arsenie” (Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca, 2008, pp. 12-14). La Biserica din satul Drăgănescu în 1983 (când Părintele hărțuit de Securitate era în etate de 73 de ani) Bogdan Juncu îl percepe ca cel mai frumos om pe care l-a văzut în viață, „cu o frumusețe în adâncul lui care emana în afara lui și se completa cu frumusețea chipului său și a structurii lui de om. Era ceva, pentru mine, om de lume, era peste așteptările mele de a vedea, de a întâlni. Extraordinar de frumos ! Și avea niște ochi Sfântul Părinte… Distanța dinte mine și Sfântul era de o jumătate de metru, deci l-am văzut foarte bine. Si…nu mă mai săturam privindu-i ochii, care…dacă-i vezi o dată, nu-i mai poți uita niciodată” (ing. Bogdan Juncu, în vol.Părintele Arsenie Boca. Sfântul Ardealului, p. 112).

După o mărturie a arhim. Paisie Tinca (n.1931) de la Sâmbăta de Sus, Părintele Arsenie Boca (pe când era stareț la Mânăstirea Brâncoveanu) a curățat izvorul făcător de minuni „care era plin de frunze și murdar” (vezi vol. : Fost-am om trimis de Dumnezeu, Sibiu, Ed. Agnos, 2012, p.155), și a făcut din acel izvor aflat la cca 2 km de mănăstire locul unde obișnuia să se roage izolat de mulțimea de oameni care veneau la Mânăstire, apa devenind „sfințită de rugăciunile Părintelui Arsenie” (vezi Mărturii din Țara Făgarașului…, Ed. Agaton, Făgăraș, 2004, p. 74 ).

Si în această privință părerea nevăzătorului Părăian (ajuns călugăr la Sâmbăta de Sus după mutarea la Prislop a Părintelui Arsenie Boca) diferă substanțial. Fostul stareț Arsenie Boca doar ar fi văzut izvorul semnalat de un frate de la mănăstire : „s-a dus Părintele la izvor și a văzut că e apă bună. Ani și ani izvorul acesta a rămas așa, fără să se îngrijească cineva să facă acolo niște bănci și o masă. Acestea le-a făcut Părintele Efrem. Nu el personal, ci a angajat niște oameni” (T. Părăian în vol. : I. Gînscă, O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie Boca în 800 de capete, Cluj, 2002, p. 210).

Într-o conversație cu Mitropolitul Antonie Plămădeală, Teofil Părăian și-a amintit scene din copilăria proprie când bunica-i zicea „hingher (/„horeriu”) și mișel”, un vecin fiind de părere că „nu-i botezat bine” : „pe ăsta să-l duci la popă, să-i mai citească ceva, că nu i-a zis toate” (vezi Teofil Părăian în vol. Părintele Arsenie Boca. Sfântul Ardealului, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, p.40). La Mănăstirea „Sub Piatră” mediatizatul nevăzător a mai povestit că Părintele Arsenie Boca (prevăzându-i probabil viitoarea postură de „înlocuitor”) îl întrebase în 1942 dacă i-a venit vreodată în minte să omoare un om.

Despre săvârșirea din viață a Părintelui Arsenie Boca, Teofil Părăian spusese că a fost o moarte naturală (din cauza rinichilor) și că în general „la 79 de ani, nu se mai pune problema din ce pricină ai murit. Mori, că moare lumea la 79 de ani si mai devreme” (Părăian citat de I. Gînscă în rev. „Discobolul”, Anul XIII, Nr. 154-155-156, oct.-nov.-dec. 2010, p.274). Dacă nevăzătorul s-ar fi dus la înmormântarea Părintelui Arsenie Boca, probabil ar fi auzit ce spunea lumea despre uciderea pe care însușI Sfântul Arsenie o prevăzuse: „eu am să mor martir”, zisese limpede.

Parohul Bisericii din satul Drăgănescu (întemnițat și el de organele de represiune fără nici o vină în 1952 si dus la Coloniile Galeș, Valea Neagră, Onești, Borzești șI la Canalul Morții) nu s-a temut pe 4 decembrie 1989, să spună că Părintele Arsenie Boca „a murit martir” (vezi Mărturii din Țara Făgărașului despre Arsenie Boca, Ed. Agaton, Făgăraș, 2004, p.116). Alături de călugărul Pantelimon Munteanu (de la M-rea Ghighiu, ieromonah căruia noua stareță îi interzisese în 2008 să sjujească și chiar să intre în altar, și care mai apoi avea să fie mutat „disciplinar” la M-rea Turnu într-o construcție lipsită de fundație) șI de stareța Mănăstirii Bic, sau de preotul Petre Vamvulescu, preotul paroh de la Drăgănescu a fost unul dintre cei care au avut curajul să vorbească despre schingiuirea la 79 de ani a Părintelui Arsenie, pe care securiștii bătăuși l-au lăsat apoi să moară la Sinaia amenințându-le pe maicile de acolo să nu spună nimic dacă vor să nu-i urmeze (vezi și volumul de mărturii editat de Romeo Petrașciuc sub titlul Părintele Arsenie Boca: „Fost-am om trimis de Dumnezeu”, Sibiu, Editura Agnos, 2012, https://fr.scribd.com/doc/123632180/2012-PARINTELE-ARSENIE-BOCA-FOST-AM-OM-TRIMIS-DE-DUMNEZEU , precum și în volumul preotului P. Vamvulescu, Minunile lui Arsenie Boca, Ed. Artemis, București, 2014, p. 51).

În dosarul de urmărire, pe una din foi era consemnat că Părintele Arsenie Boca ar fi suferit din februarie 1988 de „paralizie facială si la piciorul stâng” (vezi nota scrisă la Sinaia de Cocârlea), paralizie care l-ar fi țintuit la pat, dar care nu l-a împiedicat să ajungă iarna la Prislop în 1988 si primăvara la Drăgănescu în 1989.

De pictura celei ce urma să devină faimoasa biserică din satul Drăgănescu (vezi albumul : Părintele Arsenie Boca, Biserica de la Drăgănescu – „Capela Sixtină” a Ortodoxiei Românești, ediție îngrijită de Episcop dr. Daniil Stoenescu, Deva, 2005), Părintele Arsenie Boca s-a ocupat între 1968 și 1988, perioadă încrustată în lemnul troiței din curtea Bisericii. Se pare că securiștii n-au fost suficient de prudenți ca să pună informațiile lor de la dosar în acord cu realitatea bine cunoscută în satul unde Sfântul Arsenie Boca a pictat vreme de douăzeci de ani. „Duhurile întunericului stăpânesc acum pe oameni, dar nu vă temeți, Hristos e aproape, cercetează lumea” a spus ieromonahul Gherasim Iscu, unul dintre sfinții care și-au dat duhul după gratiile închisorii comuniste de la Târgu-Ocna (vezi Ioan Ianolide, Intoarcerea la Hristos, Ed. Bonifaciu, 2012).

Cu un temei numai de el știut, Florian Bichir, membru C.N.S.A.S, prezintă inversat date despre Părintele Arsenie Boca furnizate Securității pe 4 iunie 1989 (când „nedeplasabilul” Părinte Arsenie Boca se deplasase la Comarnic, la domiciliul informatorului „Tâmplaru”), pentru ca apoi să insereze o notă din 10 aprilie 1989 (evident contrafăcută de maiorul Cocârlea de la Sinaia, poate chiar cu cele mai bune intenții) din care rezultă imposibilitatea de deplasare a Părintelui care ar fi suferit de o paralizie la piciorul stâng. Dacă pe 10 aprilie 1989 Părintele era așa de bolnav cum apare descris în dosarul de Securitate (cu „paralizie facială si la piciorul stâng” din februarie 1988, apud. maior Cocârlea), cum de i-a trecut paralizia atât de brusc încât în aceiași lună Părinte Arsenie Boca a ajuns la Drăgănescu pe 30 aprilie 1989 (în Duminica Paștelui, cînd a fost pălmuit de Elena Ceaușescu pentru că nu s-a arătat de acord cu dărâmarea bisericii pictată de el, vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu și o profeție a Părintelui Arsenie Boca URLhttps://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-bisericadraganescu11/ ).

Prezența Părintelui Arsenie Boca la Biserica din Drăgănescu în mai 1989 este confirmată de spusele unui vizitator al său din acea perioadă, Părintele Dumitru de la Mănăstirea Sf.Ilie din Albac (vezi Mărturii din țara Făgărașului despre Părintele Arsenie Boca, Ed. Agaton, Făgăraș, 2004, p.34). Înainte de a se duce de Sfânta Sărbătoare a Paștilor la Drăgănescu, „paralizatul” Părinte Arsenie Boca făcuse între 18 si 25 mai 1989 drumul de la Sinaia la Comarnic spre a-i desena tâmplarului Gheorghe Vâlcea modelele sculpturii comandate de el pentru așezământul monahal pe care-l ctitorise la Sinaia.

Părintele Nicodim de la M-rea Prislop îi arătase preotului Crăciun Oprea din Cinciș în vara anului 1989 crucea pentru mormântul Părintelui Arsenie pe care acesta comandase a se încrusta 1910-1989. Văzându-l în putere, tâmplarul care a executat lucrarea s-a mirat când Părintele a precizat : „1989, nici o secundă din 1990 !” . Mărturia despre „crucea de lemn pe care Părintele pusese să i se cioplească data morții cu șase luni înainte de a muri” este trecută într-un volum din 2012 (Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, p. 58).

Maica Zamfira, căruia ieromonahul Arsenie Boca i-a fost „părinte duhovnicesc” (cf. Sofian Boghiu) scrisese că Părintele Arsenie „avea darul rugăciunii, își vedea propriul viitor, suferințele și arestarea, dar nu se tulbura prea tare”. Stia că va muri martir și că moartea i se va trage de la o femeie (academiciana cu liceul pe puncte, Elena Ceaușescu), prevăzând că „în vreme ce Nicolae Ceaușescu va pleca din țară, va pierde, la scurtă vreme, conducerea ei, că soții Ceaușescu vor fi uciși la câteva săptămâni după ce va fi el însuși omorât”. Fiind convins că „rugăciunile și mijlocirile sfinților sînt ascultate și bineprimite de Dumnezeu”, arhimandritul Sofian Boghiu (unul dintre cei 17 nevinovații arestați în 1958 în așa-zisa organizație contra-revoluționară a „Rugului aprins”) accentuase „bunătatea inimii si sfințenia vieții Părintelui Arsenie Boca”, scos fără nici un motiv din preoţie în 1959.

„Reținut” si interogat de Securitate trebuie să mai fi fost Părintele Arsenie Boca si când urma să fie sfințită (de ziua Sfintei Parascheva) frumoasa biserică din Bogata Olteană (unde fresca interioară fusese pictată de el în vreo șapte veri, începând din 1961). Atunci, în 1967, preotul Spiridon Cândea (parohul bisericii) a fost arestat, după cum aflăm din acea selecție a Dosarului de Securitate al lui Emil Cioran tipărită la Iași în 2010 (vezi la p. 242 declarația lui Aurel Cioran despre pr. Spiridon Cândea, vizitat în anii 1966-1967, declarație smulsă de Securitate exact la vremea când exilații Emil Cioran și Mircea Eliade erau insistent învitați în România, minciunile oficiale ocultând prigoana religioasă și rearestarea preoților, de ex. Spiridon Cândea și Ioan Iovan; ultimul fiind în 1966 din nou judecat si condamnat la doi ani după ce mai fusese arestat din 29 martie 1955 până în 1964 ca duhovnic al Mânăstirii Vladimirești, prima mănăstire desființată de comuniști).

Ca să nu se adune lumea care îl venera ca pe un sfânt, Părintele Arsenie Boca a fost oprit în 2 octombrie 1983 să vină la sfințiirea Bisericii din Drăgănescu, de pictarea căreia s-a apucat după ce Securitatea s-a îndeletnicit cu distrugerea cu lovituri de ciocan a picturii interioare de la Biserica Bogata Olteană sub pretextul că în zidurile bisericii ar fi fost ascunse scrieri ilegale.

De-a lungul a patruzecisicinci de ani petrecuți într-un regim de teroare polițienească în care ateismul era obligatoriu, Părintele Arsenie Boca n-a lipsit nici o secundă din „vizorul” tartorilor responsabili cu întemnițările, înfricoșarea populației pașnice și cu manipularea conștiințelor prin licee, universități și pe căile mass-mediei. După un sfert de veac de la căderea comunismului, în vreme ce minunile martirizatului călugăr iconar Arsenie Boca umplu din ce în ce mai multe volume de mărturii, ateismul reîncepe a fi propagat pe unde radio și prin instituții de învățământ și de cercetare. Despre comunism și înlăturarea acestuia prin „răzmelița sinucigașă din decembrie 1989” (apud. Mircea Sandu Ciobanu, vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Poet la vremea lui Ahab. Poezii incifrate de Mircea [Sandu] Ciobanu și salvatoarea neînțelegere a criticului Marian Popa, on-line https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-ciobanu10mirceapoezii/ ), părintele duhovnic Paisie Olteanu spusese că doar capul balaurului [comunist] a fost tăiat, fiindcă „veninul a rămas răspândit în lume prin coada balaurului”. În octombrie 2014 mi-a fost dat să aud (cu totul întâmplător) reclama pe care și-o face postul de radio ProFM. Difuzată obsesional (ca orice reclamă), spre a fi cât mai bine reținută de cei mici cărora li se adresează, reclama ProFM prezintă un școlar care glumește aidoma unui cripto-comunist bătrân, susținând că i-ar place ora de religie pentru că „îl adoarme”.

Nici stufosul reportaj al „pelerinului” de la micul Institut de Istoria Religiilor (găzduit în două încăperi arareori locuite ale Casei Academiei, o sală mai la vedere înscripționată „Culianu”, și alta „Eliade” în care fondul „Mircea Eliade” a fost scormonit spre a se fructifica din el prezența lui Culianu chiar și cu modestele lui compuneri literare de tinerețe precum romanul Râul Selenei) nu se depărtează de ateismul propagat odinioară prin Academia Ștefan Gheorghiu (condusă de Leonte Răutu, tatăl directoarei Colegiului Noua Europa, Anca (/Răutu) Oroveanu care i-a oferit lui Mirel Bănică bursele de studiu în străinătate). Nicăieri în cele 450 de pagini ale cărții sale despre pelerinajele religioase nu și-ar găsi locul spusa Părintelui Arsenie Boca după care oamenii nu sînt „născuți de timp ci de veșnicie. Așa se face că avem într-o fărâmă de țărână și celălalt tărâm. Deși trăim o vreme îmbrăcați de lumea aceasta, totuși ni se întâmplă clipe când fratele vis și sora moarte ne dă târcoale și ne despică făptura în două” (Sfântul Arsenie Boca).

Esența ateistă a jurnalului de pelerin apărut la Polirom în 2014 a ieșit involuntar la iveală pe 30 mai 2014 la Bookfest chiar prin simpla prezentare „cu sintagmele lui Marx” (vezi Blogul lui Donkeypapuas) a cărții Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contemporană (Iași, Polirom, 2014) de către Andrei Oișteanu, nepotul stalinistului Leonte Răutu. Lucrul s-a datorat probabil și faptului că sociologia religiilor practicată de autor (în Wikipedia.ro el apare ca „sociolog al religiilor”) șchiopătă la partea „teoretică”, unde nu depășește nivelul broșurilor de popularizare. E drept că nici focalizarea curiozității de „pelerin religios” a salariatului Mirel Bănică nu a săltat vreme de patru ani deasupra prafului drumului pe care înainta coada de pelerini. În drumul său către Mănăstirea Prislop reprezentantul mărunțelului Institut (condus interimar de A. Pleșu) s-a arătat mai fascinat de persoanele supraponderale întâlnite la coadă decât de ceea ce singur scrie că ar fi o „tradiție mitizată, imperfect cunoscută”. Cu prejudecata „clarității și obiectivității” studierii științifice a faptului religios, specialistul în biserica ortodoxă a Institutului înființat în 2008 (vezi nota a 5-a din Isabela Vasiliu-Scraba, Un fals filosof al religiilor -Andrei Pleșu- despre unul autentic: Mircea Eliade , URL http://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-PlesuEliade10.htm ) explică „nevoia de miracol” prin cauze sociale precum dependența de TV și dorința de „socializare” a pelerinilor cu pensii minuscule, săraci și singuri în garsoniere „de la etajul zece” (Mirel Bănică). Deplângând „lipsa în România a sociologiei religiilor” pelerinul în interes de serviciu dă de înțeles că sociologia religiilor s-ar îndeletnici cu „tipurile mentale de fundamentalism”, după exemplul directorului său preocupat în comunism de tipurile „mentale” ale recitatorilor lui Eminescu la Cântarea României. M. Bănică descrie tipologia unor pelerini la mormântul Părintelui Arsenie Boca în felul următor: pelerinii grăsuni „nu iubesc mersul pe jos”, deși omul ar fi „natural dotat pentru migrație” (M.B). Auto-convins că în pelerinaje contează „fundamentalismul”, salariatul fostului șef al tineretului comunist din Institutul de Istoria Artei (vezi amintirile unui fost coleg de facultate în Scrisoarea lui Bata Marianov http://www.romanianstudies.org/content/2013/02/marea-pacaleala-scrisoarea-lui-bata-marianov-catre-sorin-iliesiu/ ) militează cot la cot cu directorul său Andrei Pleșu împotriva predării religiei în școli. În opinia lui Mirel Bănică „radicalizarea cu nuanțe fundamentalist militante” ar fi adusă cu sine de „valența de cod simbolic a sacrului” (vezi Mirel Bănică, Pelerinul de autocar și viitorul ortodoxiei, în Revista „22”, ediția scrisă a revistei apărută în 14 dec. 2010 ; articolul ne pare ilustrativ pentru nivelul tratării și pentru orizontul ideatic al autorului preocupat – pe linie de serviciu – de pelerinajele din România. Volumul său din 2014 intitulat Nevoia de miracol a fost recomandat studenților de la Universitatea ieșeană pe 13 oct. 2014, cu o zi înaintea pelerinajului la Sfânta Parascheva de însuși decanul N. Gavriluță).

Hărţuit încontinuu de securitatea regimului totalitar ateist, întâi la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, apoi la Mânăstirea Prislop, la Biserica Elefterie cel Nou – unde l-a pictat în bolta altarului pe pruncul Iisus în haine de pușcăriaș și la Schitul Maicilor, două decenii la Biserica din Drăgănescu si în final la așezământul monahal de la Sinaia, Părintele Arsenie Boca a fost omorât de securiștii care l-au bătut mai bestial decât obișnuiau ei să-l bată pe Părintele Bejan căruia abia în decembrie 1989 i-au spus că „e liber” si nu se vor mai atinge de el (vezi pr. Dimitrie Bejan, Vifornița cea mare, în care amintește și de întemnițarea Parintelui Arsenie Boca la Ocnele Mari și la Canal; Mirel Bănică a scris despre „fabricarea” Sfântului Arsenie Boca în Revista „22” din 14.12.2010 și s-a gândit să „condenseze” la durata „unui an de zile la Canal și la Ocnele Mari” toate arestările abuzive ale Părintelui Arsenie Boca). Falsificările menite să-i scoată bazma curată pe cei care au ordonat în noiembrie 1989 schingiuirea Părintelui Arsenie Boca le-am regăsit si în numărul omagial „Arsenie Boca” scos în 2004 de revista „Rost” a lui Claudiu Târziu, într-un articol (al unui cercetător nespus de credul) în care documentele securiste erau prezentate ca revelând adevărul adevărat.

În urma schingiuirii de la 79 de ani, Părintele văzător cu duhul s-a săvârșit pe 28 noiembrie 1989, de ziua Cuviosului Mucenic Ştefan cel Nou, “a cărei mucenicie tocmai o pictase pe absida altarului din Biserica Drăgănescu”(pr. Petre Vamvulescu). Deşi sfinţilor li se povesteşte pătimirea pentru care au primit cunună de martiri, Î.P.S Laurenţiu Streza (Mitropolitul Ardealului si mai marele Comisiei de Canonizare) spunea în 2010 la Centenarul Părintelui Arsenie Boca organizat la Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus că: “despre sfinţi, despre o personalitate [ca a Părintelui Arsenie Boca] nu ne interesează câte ore, de ce şi unde a fost închis”.

Desigur, pe 25 septembrie 2010 părerea sa era menită să-mi taie mie avântul de a vorbi despre pătimirile de o viaţă ale Sfântului Ardealului pe care făgărăşenii îl pictează în biserici alături de sfinţii canonizaţi. In scurta mea interventie de la Centenarul Părintelui Arsenie Boca (29 sept. 1910 – 28 nov. 1989) din Aula Academiei de cultură şi religie din cadrul Mânăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus am atras atenţia asupra modului cum în prefaţa albumului Biserica de la Drăgănescu (Deva, 2005, p. 11-13), îngrijitorul volumului a trecut o declaraţie de anchetă poliţienească dreptAutobiografie a Părintelui Arsenie, fără specificarea provenienţei, așa cum s-ar fi cuvenit (vezi înregistrarea http://www.youtube.com/watch?v=Zi0EOBC1HlY&list=UUgcn_JXm6-ZMTeCidkHY0hQ ). Declarația fusese dată după arestarea ieromonahului Arsenie Boca pe când se afla la Mânăstirea Bistriţa (din Vâlcea) unde fusese invitat să ţină prelegeri. Textul Autobiografiei este postat și pe Wikipedia.ro, unde încercasem fără succes (fiind blocată de wikipedistul „Alexandru Tendler”=MyComp) a-i trece proveniența (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Wikipedia.ro citită printre rânduri, on-line la http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/Wikipedia-ro%20citita%20printre%20randuri%20de%20IVS.htm ).

Eliberarea ieromonahului Arsenie Boca s-a datorat în vara anului 1945 Patriarhului Nicodim Munteanu (decedat în condiţii suspecte la începutul anului 1948), care a condiţionat prezenţa preotului Burducea (Ministru al Cultelor) în Sinodul din 31 iulie 1945 de eliberarea preoţilor arestaţi. Din păcate la Centenarul sărbătorit la Sâmbăta de Sus nu am reuşit să duc ideea până la capăt fiindcă am fost întreruptă cu fraza: “despre sfinţi, despre o personalitate [ca a Părintelui Arsenie Boca] nu ne interesează câte ore, de ce şi unde a fost închis” (Î.P.S Laurenţiu Streza). La Centenar, neputând vorbi despre „reținerile”, adică arestările preventive ale „ctitorului de frunte alFilocaliei românești” și nici despre perioadele de încarcerare, n-am ajuns nici la pătimirea finală din care i s-a tras Părintelui Arsenie Boca moartea martirică din 28 noiembrie 1989 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Din culisele traducerii Filocaliei, în rev. „Acolada”, Satu Mare, Anul VIII, Nr. 7-8 (80-81), iulie-august 2014, p. 15, care se poate citi si la URL http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-TraduFilocalia5.htm ; unii cercetători prezintă arestările cumulat, de genul: „a fost în total închis cam doi ani”, cum – pe 3 noiembrie 2014-, apărea pe site-ul datând din 2011www.fericiticeiprigoniti.net/arsenie-boca/   în articolul lui A. N. Petcu preluat din rev. „Rost”).

In cele cinci volume de mărturii din Ţara Făgăraşului (Ed. Agaton, Făgăraş, 2004, 2005 şi 2008, 2011, 2014),   editorul inserează povestea schingiuirii de către Securitate a “călugărului iconar” Arsenie Boca la 79 de ani, cu precizarea că despre moartea sa martirică vorbeau pe şoptite toţi cei veniţi în 4 decembrie 1989 să-l conducă la M-rea Prislop pe ultimul drum. Relatarea despre bătaia securistă în urma căreia a murit la Sinaia Sfântul Părinte Arsenie este citată din primul volumul de Mărturii din Țara Făgărașului…, de scriitorul Dan Lucinescu în cartea sa (binecuvântată de Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului): „Părintele Horia, care locuia la mică distanță de părintele Arsenie, știa de întâlnirea pe care o avusese, cu înalte personalități, cu puțin înainte de a fi omorât. La întoarcerea de la acea întrevedere, mașina în care se afla a fost somată să oprească de către doi securiști (…) care l-au dat jos bruscându-l și băgându-l în altă mașină… Un caz similar s-a petrecut în Polonia unde părintele Popeiușco a fost ucis de doi ofițeri de securitate cu puțin timp înaintea căderii comunismului” (Dan Lucinescu, Părintele Arsenie Boca, un sfânt al zilelor noastre, Ed. Siaj, București, 2009, pp. 112-113).

Povestea morții martirice a părintelui Arsenie Boca (publicată de mine în anul centenarului nașterii Părintelui Arsenie Boca, în octombrie 2010 în revista „Argeș” din Pitești, unde am redat inregistrarea Părintelui Pantelimon Munteanu din 2007) poate fi citită și într-un volum al preotului Petre Vamvulescu: „El nu a murit numai din cauză că a fost iradiat… A fost dus în pădurea de brazi de la Sinaia şi răstignit. I-au înfricoşat şi pe cei ce au aflat, ca să nu spună adevărul, şi s-a lăţit minciuna aceasta, că Părintele Arsenie a murit nu muceniceşte, ci de boală” (pr. Petru Vamvulescu, Viata lui Arsenie Boca – Fapte inedite, Ed. Artemis, București, 2014).

Iată fragmentul (cenzurat în volumele despre Părintele Arsenie Boca) din mărturia călugărul Pantelimon Munteanu (n. 10 nov. 1920) care a fost la Sinaia când a agonizat și a murit Părintele ieromonah Arsenie Boca, prorocul care a prevăzut că după moartea sa “ţara va lua foc” [duhovnicesc] de la Prislop:

“ În 1989 părintele Arsenie spunea celor apropiaţi: ‘nu mă mai vedeţi în curând că aştia mă termină’. În ultimii ani celor de la conducere le era foarte teamă de părintele Arsenie. Era ţinut în satul Drăgănescu iar intrările în sat erau păzite zi şi noapte de Securitate (..). Ultimele momente şi le-a petrecut la Sinaia. Trebuie neapărat să scrieţi asta. Am fost la el împreună cu parintele Dometie care a fost ţinut acolo mai mult de o săptămână. Si nu i-au dat voie să vorbească cu el. Maica de acolo ne spunea că e la Drăgănescu. Părintele Arsenie avea însă un căţel mic, flocos, negru. Unde era părintele, acolo era şi căţelul. Când am văzut căţelul, mi-am dat seama că este acolo. În cele din urmă ni s-a spus că este bolnav şi că nu poate vedea pe nimeni. I se poate trimite doar un pomelnic sau o scrisoare… După trei zile ni s-a spus că a murit părintele. L-au adus şi era aşa cum era: TORTURAT şi CHINUIT. Se vedea la degete şi la faţă faptul că a fost torturat. Eu am fost la înmormântare şi am văzut: unghiile de la două degete îi erau pur şi simplu smulse…Toate acestea s-au petrecut pentru că a prezis căderea şi moartea lui Ceauşescu. Nu mi-e frică să spun adevărul, chiar dacă unii mai vor să ascundă acest lucru. Puteţi fi şi un om trimis de cei care l-au torturat şi acum vor cu orice preţ să ascundă adevărul. Eu spun adevărul pe faţă, pentru că mulţi îl ştiu, dar nu îl spun” (Părintele Pantelimon Munteanu, M-rea Ghighiu, 2007).

Transcrierea spuselor părintelui Pantelimon Munteanu figurează ca interviu luat la M-rea Ghighiu în toamna anului 2007 de Claudiu Târziu, directorul Revistei „Rost”. Numai că spusele dinspre sfârşitul interviului pe care le-am citat mai sus au dispărut ca prin miracol. Noroc că le citasem în articolul meu Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns (publicat în rev. „Argeș”, Pitești, oct. 2010 și în rev. „Asachi”, Piatra Neamț, Nr. 11 (247), dec. 2010, p.6 ). Difuzarea aceluiași text în mai multe reviste tipărite în țară este o palidă încercare de a contracara cenzurarea mea „oficială” prin omiterea numelui meu în căutările online de cărți la Biblioteca Națională, și de la alte biblioteci bucureștene, în Dicționarul presei,   în compilația scoasă de Editura Muzeului Literaturii Române și intitulată pompos Enciclopedia Identitătii Românesti).

În final ar mai fi de remarcat ceva: când se îndrăzneşte a se ignora consemnul tăcerii asupra martirajului Părintelui Arsenie se invocă imediat „lipsa documentelor” (de Securitate ?) care să ateste schingiurea Părintelui de către securiști la 79 de ani, „subiectivitatea” martorilor care au îndrăznit să mai spună ceva, precum şi „lipsa de credibilitate” a mărturiei celor care au povestit ce au văzut cu ochii lor la înmormântarea Părintelui Arsenie Boca.

Ca să-mi publice în octombrie 2010 acest articol despre pătimirea Sfântului Părinte o revista literară din Ardeal mi-a cerut “o documentaţie mai vastă” pentru că textul ar “conţine prea puţină documentaţie, mărturiile prezentate par subiective şi puţin credibile”. La astfel de observaţii oricine s-ar putea întreba: de ce o revistă de literatură la citirea textului meu scris în toamna anului 2010 și intitulat Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la M-rea Brâncoveanu devine brusc preocupată de probleme juridice, precum credibilitatea martorilor, documentaţie care să ateste un fapt constatat după producerea sa, etc. In ce mă priveşte, răspunsul l-am aflat chiar în cuprinsul revistei „Discobolul” , la citirea următorului pasaj decupat de redacţie din lucrarea de licență a lui I. Gînscă tipărită la Teognost, Cluj, în 2002: “Se fac fel de fel de vorbe, aprecieri de către oameni necompetenţi, de către oameni care nu ştiu realitatea şi care vreau să îl pună pe Părintele în atenţia altora. Că a vorbit cu Ceauşescu, că i-a spus lui Ceauşescu că va muri, şi nu ştiu ce…Nu-i adevărat! Sunt nişte lucruri care nu s-au întâmplat şi pe care le inventează oamenii” (Teofil Părăian, rev. „Discobulul”, Alba Iulia, oct.-nov.-dec., 2010, p.274).

Ca să fie repetată şi răsrepetată această variantă oficială, nimeni nu se îngrijorează de lipsa documentației, sau de subiectivitatea ei. Si nici de lipsa de credibilitate a unei mărturii prezentate de acel nevăzător care acuzase pe nedrept de păcatul mândriei un om smerit. Chiar dacă este fără îndoială subiectivă, părerea extrem de mediatizată a arhimandritului Teofil Părăian este citată în mediile universitare ca singura părere obiectivă.

Dacă apare cam stranie tăcerea „oficială” asupra morții martirice a Părintelui Arsenie Boca (probabil spre a nu se vorbi de comanda Securității care a decis „atenționarea” prin bătaie a bătrânului preot Galeriu în vara anului 1989, maltratarea bestială a Parintelui Arsenie în noiembrie 1989, și schingiuirea teologului Tudor Popescu sau a scriitorului Ernest Bernea la 80 de ani), încă și mai ciudată este colportarea în tot felul de volume a unei biografii lacunare a Părintelui Arsenie Boca unde nu se suflă nici o vorbă de moartea sa martirică și se „rezumă” la cele două intervale mai lungi întemniţarea și anchetarea unui om care la viața lui a avut doar două „pete pe haina de nuntă”, dintre care o pată i se ștersese chiar înainte de pătimirea fără de vină prin temnițe comuniste. „Dreptul piere și nimeni nu ia aminte ; se duc oamenii cinstiți și nimănui nu-i pasă că din pricina răutății a pierit cel drept” (Isaia 57.1, citat de arhimandrit prof. Vasile Presure).

 

Cuvinte cheie: Isabela Vasiliu-Scraba, Părintele Arsenie Boca, Filocalia, Biserica Drăgănescu, M-rea Prislop, Sinaia, moarte martirică.

 

Repere bibliografice :

 1. Isabela Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui Arsenie Boca, https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-bisericadraganescu11/ sau varianta primăhttp://www.romanianstudies.org/content/2011/03/miracolul-bisericii-de-la-draganescu-si-o-profetie-a-parintelui-arsenie-boca/ . A se vedea înregistrarea preotului Savian Bunescu prezentând pictura Părintelui Arsenie Boca din Biserica Drăgănescu de la minutul 5.44, partea I-ahttp://www.petru.jigorea.com/?p=1705 , 45.58 minute și partea a II-a, mai scurtă, de 44.33 minute http://www.petru.jigorea.com/?p=1790 .
 2. Isabela Vasiliu-Scraba, De vorbă cu Părintele Arsenie Boca în Pangarul de la Cheia, în rev. „Cetatea culturală”, Cluj-Napoca, Seria V, anul XVI, Nr. 32 (130), mai 2015, pp. 26-29,https://fr.scribd.com/doc/200767486/IsabelaVasiliuScrabaArsenieBocaPangar
 3. Isabela Vasiliu-Scraba, Olga Greceanu şi Părintele Arsenie Boca,http://www.clipa.com/print_a4876-Isabela-Vasiliu-Scraba-Olga-Greceanu-si-Parintele-Arsenie-Boca.aspx
 4. Isabela Vasiliu-Scraba, Legile Părintelui Arsenie Boca, legile veacului viitor,https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/ivslegiarsenieboca7/sau https://fr.scribd.com/doc/191832093/IsabelaVScrabaLegiArsenieBoca .
 5. Isabela Vasiliu-Scraba, Vedere în duh şi viziune filozofică, sau Părintele Arsenie Boca şi Nae Ionescu, http://www.romanianstudies.org/content/2013/01/parintele-arsenie-boca-si-nae-ionescu-vedere-in-duh-si-viziune-filozofica-de-isabela-vasiliu-scraba/
 6. Isabela Vasiliu-Scraba, Parintele Arsenie Boca, Zorica Lațcu si Nichifor Crainic în culisele traducerii Filocaliei (I-IV),http://fr.scribd.com/doc/230417806/IsabelaVasiliuScrabaTraduFilocalia
 7. Isabela Vasiliu-Scraba, Wikipedia.ro citită printre rânduri,https://fr.scribd.com/doc/171896306/IsabelaVasiliuScrabaWikipediaRo sau o variantă mai scurtă pe http://blogideologic.wordpress.com/2013/06/02/isabela-vasiliu-scraba-wikipedia-ro-citita-printre-randuri/
 8. Isabela Vasiliu-Scraba, Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade si a Părintelui Arsenie Boca,https://fr.scribd.com/doc/191186479/IsabelaVScrabaEliadeArsenBoca ; sauhttp://www.nord-literar.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=998&Itemid=46 postat pe scribd lahttps://fr.scribd.com/doc/170650213/IsabelaVasiliuScrabaEliadeParArsenieBocaSiMartiriiInchisorilor
 9. Isabela Vasiliu-Scraba, Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu, URL https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-crainicgandirea/
 10. Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Vulcănescu şi alţi cărturari martiri ai temniţelor, publicat în rev. „Nord literar”, Baia Mare, nr. 2 (105), febr. 2012;http://www2.nord-literar.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1155 .
 11. Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre Scoala trăiristă inițiată de Nae Ionescu, în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr.258, pp.4-5, sauhttps://fr.scribd.com/doc/171686934/IsabelaVasiliuScrabaNaeIonescuScoalaTrairista.
 12. Isabela Vasiliu-Scraba, Despre lipsa de individualizare a călăilor, sau Despre lipsa individualizării anchetatoarei din romanul eliadesc „Pe Strada Mântuleasa”,http://fr.scribd.com/doc/172501135/IsabelaVScrabaEliadeStrMantuleasa
 13. Isabela Vasiliu-Scraba, Paradigma „Arsenie Boca-Părăian” din seria Eliade-Culian’ și Noica-Liicean’, în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr. 10 (83) oct. 2014, p.18, sauhttp://www.alternativaonline.ca/IVS1501.html , orihttps://fr.scribd.com/doc/246393473/IsabelaVasiliuScrabaBocaParaianEliadeCulianNoicaLiicean.
 14. Isabela Vasiliu-Scraba, Ceva despre mistica luminii în pictura Părintelui Arsenie Boca, în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr. 2 (99) februarie 2016, p.13 ;https://www.scribd.com/doc/187826934/IsabelaVasiliuScrabaMisticaLuminiiBoca .
 15. Prezentarea scriitoarei Isabela Vasiliu-Scraba în Wikipedia.ro inainte de vandalizarea acestei fișe de dicționarhttps://fr.scribd.com/doc/168346109/FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScraba .

 

Autoare: ISABELA VASILIU-SCRABA

Sursa :   https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/

UPDATE: varianta adaugita a articolului autoarei, datat la 14 septembrie 2016, se poate citi aici.

Leave a comment »

A aparut a II-a editie a cartii lui Florin Dutu, “Viața Părintelui Arsenie Boca (1910-1989)”

Titlu: Viața Părintelui Arsenie Boca de la Prislop (1910-1989), ediția a II-a revăzută și adăugită

Autor: Florin Duțu, Ed. Floare Alba de Colt, iunie 2016,    112 pagini.

Extras din prezentarea cartii de pe site-ul editurii (legatura la textul integral – aici):

editia 2SFÂNTUL SINOD al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului și Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti” în Patriarhia Română.

Considerăm că Părintele Arsenie Boca (1910-1989), care ne-a arătat Cărarea Împărăţiei prin viaţa şi activitatea sa, a fost un apărător al Ortodoxiei încă de la începutul activității sale monahale de la Mănăstirea Brâncoveanu (1940-1948), continuând cu activitatea duhovnicească de la Mănăstirea Prislop (1948-1959), Atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor din București (1961-1967), Biserica Drăgănescu (1967-1989). După cum s-a arătat pentru prima dată în cartea aceasta, învățătorul Vasile Crucin (vărul Părintelui Arsenie), a fost de asemenea un apărător al Ortodoxiei, care nu a îndeplinit ordinul comuniștilor de a-i opri pe elevi de a merge la biserică în duminici și-n sărbători. Prin urmare a fost trimis în lagărul cumplit de la „Canalul Morții”, în colonia de la Capul Midia condusă de torționarul Liviu Borcea, de unde i s-a tras boala și moartea la scurtă vreme de la eliberare.

Părintele Arsenie Boca a realizat o mișcare de rezistență duhovnicească utilizând „armele Duhului”.

De asemenea, a fost un pictor bisericesc talentat, ucenic al maestrului Costin Petrescu, sub îndrumarea căruia a pictat la Ateneul Român scena Intrării Domnitorului Mihai Viteazul în Alba Iulia.

Ediția a II-a a acestei cărți, față de prima ediție, a fost îmbunătățită, adăugându-i-se fotografii și fapte din viața și activitatea Părintelui Arsenie Boca, rezultate în urma muncii de cercetare și necunoscute până în prezent.”  (autorul – Florin Dutu, iunie 2016)

5 Comments »

Se lucreaza in sfarsit, conform procedurii oficiale a BOR, la dosarul de canonizare a Parintelui Arsenie Boca: prima sedinta, Deva, 16 aprilie 2016

La nivelul Mitropoliei Ardealului a fost semnalata public intrunirea ce insoteste prima etapa din cadrul derularii procedurii standard in vederea posibilei canonizari a Parintelui Arsenie Boca. Scurtul comunicat oficial publicat ieri de Episcopia Devei si Hunedoarei (de care apartine Manastirea Prislop) suna astfel: “Sâmbătă, 16 aprilie 2016, la sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei, s-a desfășurat prima ședință de lucru a comisiei teologice mitropolitane speciale care cercetează viața și activitatea părintelui Arsenie Boca“.

Practic, avem dovada ca dosarul de canonizare este in faza examinarii de catre organe eparhiale si persoane competente (profesori, cercetatori, istorici, canonisti, etc.) in perspectiva promovarii procedurale. Eparhia (Episcopia Devei si Hunedoarei -in acest caz) se ingrijeste deci de realizarea referatului – sinteza cu motivele si argumentele care ar putea conduce la luarea unei hotarari de canonizare. Aceeasi eparhie va fi cea care va intocmi si proiectul Tomos-ului de canonizare. Conform procedurii, urmeaza ca rezultatele studiilor si cercetarilor sa fie publicate in presa eparhiala si in alte reviste bisericesti.

La sedinta de ieri au participat, conform imaginii de mai jos (publicata langa telegraficul anunt, pe site-ul Episcopiei): Mitropolitul Ardealului IPS Laurentiu Streza (care este totodata si preşedintele Comisiei sinodale de canonizare a sfinţilor români! si inalt statatorul atat al Manastirii Prislop cat si al Manastirii de la Sambata – in care a slujit Parintele Arsenie Boca), academician prof. univ. dr. pr. Mircea Pacurariu (care a publicat, intre altele, cele trei editii deosebite ale cartii “Manastirea Prislop. Monografie istorica”, cea de a III-a editie fiind aparuta la Editura Episcopiei Devei si Hunedoarei in 2013), Pr. Episcop Daniil Stoenescu al Daciei Felix (ucenic din anii din urma ai Parintelui Arsenie, fost preot al Manastirii Prislop in anii ’80 si cel caruia i se datoreaza aducerea la lumina si publicarea majoritatii lasamantului scris al Parintelui Arsenie ramas la metocul din Sinaia dar si nenumarate conferinte despre personalitatea si sfintenia Parintelui Arsenie), Episcopul Devei și al Hunedoarei PS Gurie Georgiu (care a coordonat toate activitatile legate de Manastirea Prislop si de editare-publicare din anii din urma), Pr. Simion Todoran – profesor la Facultatea de Teologie din Alba Iulia (unul dintre putinii preoti care a sustinut fara rezerva si fara teama: “Cred cu tărie. Părintele Arsenie este sfânt!”), istoricul Adrian Nicolae Petcu (cercetator in arhivele CNSAS pe problematica preotilor detinuti si cel care a publicat, de o buna bucata de vreme, numeroase articole despre Parintele Arsenie Boca din perspectiva documentara, inclusiv in cotidianul Patriarhiei BOR)  si inca doi preoti.

EPDH-16.04.2016-4

Imagine de la prima sedinta pentru studiul dosarului de canonizare a Parintelui Arsenie. Sursa foto: aici

Pentru cititorii interesati de evolutia activitatilor in directia canonizarii – din ultimii doi ani si jumatate, oferim, in ordinea cronologica a pasilor intru canonizare, si trimiteri catre urmatoarele articole (in marea majoritate, de pe acest blog):

13 septembrie 2014:  Parintele Arsenie Boca – o canonizare in asteptare…

25 septembrie 2014:  O noua cerere de canonizare a Parintelui Arsenie Boca, adresata Patriarhiei Romane de catre Asociatia  Fostilor  Detinuti  Politici 

28 noiembrie 2014:   lansarea Petitiei pentru canonizarea Părintelui Arsenie Boca, initiata de jurnalistul Victor Roncea. Petitia are in prezent (17 aprilie 2016) peste 13.500 de semnaturi (petitia este inca descisa!)

22 decembrie 2014:  Demersurile anului 2014 intru canonizarea Parintelui Arsenie Boca, continua…

13 februarie 2015:  Semnale pozitive ale Patriarhiei Romane cu privire la Parintele Arsenie Boca!

31 martie 2015:  Cateva elemente de fundamentale din Metodologia de cercetare si examinare a propunerilor de canonizare ale Sfantului Sinod, conform hotararii 4255/2002 (valabila si azi)

12 aprilie 2015:  Pe tema canonizarii Parintelui Arsenie Boca, la B1 TV, azi…

2 mai 2015:   Mormantul Parintelui Arsenie Boca de la Prislop a fost acoperit de un chivot de protectie

3 august 2015:  La Manastirea de la Sambata se amenajeaza un parc ce reinviaza atmosfera din in timpul slujirii Parintelui Arsenie Boca

29 septembrie 2015:  Scrisoarea-cerere adresata de jurnalistul Victor Roncea Patriarhului Romaniei

29 septembrie 2015:  Primul pas din demersul intru posibila canonizare a Parintelui Arsenie Boca, a fost in sfarsit facut la nivelul ierarhilor: 28 septembrie 2015, declaratii de presa ale clericilor

30 noiembrie 2015:  Pasi in demersul pentru canonizarea Parintelui Arsenie Boca: respingerea contra-argumentelor

***

In loc de incheiere:  

Redau mai jos, preluat din “Nota asupra Editiei I” la cartea “Cararea Imparatiei” scrisa de Parintele Arsenie, cele scrise de Monahia Zamfira Constantinescu cu referire la un citat din Baudelaire aflat intre insemnarile ramase de la Parintele Arsenie, citat care i se parea maicii “definitoriu pentru activitatea si personalitatea Sfintiei Sale”:

Orice opera mare si severa nu se poate incrusta in amintirea oamenilor si nici nu-si poate cuceri locul in istorie, fara impotriviri crancene. Oamenii nu stiu cu ce rabdare si inzestrare a inzestrat Providenta pe cei carora le-a incredintat o misiune“.

DSC00541

Detaliu colt de icoana pictata de Parintele Arsenie Boca, cu semnatura sa – AB, (una dintre foarte putinele cu semnatura)

 

 

8 Comments »

Pasi in demersul pentru canonizarea Parintelui Arsenie Boca: respingerea contra-argumentelor

DSC05116

In cele doua editii ale lucrarii ‘ „Şi cărţile au fost deschise” (Apocalipsă 20, 12). Părintele Arsenie BOCA (1910-1989) – o biografie ‘ (Bucureşti, Editura Floare Albă de Colţ, 2013 si respectiv 2015), autorul, teologul si ciberneticianul Florin Dutu a fost primul care a raspuns in scris, oficial, cu argumente limpezi, acuzelor aduse comportamentului Parintelui Arsenie de catre cei manati fie de invidie duhovniceasca, fie de nestiinta sau de reavointa, cu privire la diversele aspecte considerate neconforme cu dogma si trairea ortodoxa, din viata si purtarea sa (in capitolul de Concluzii al cartii, analizand “erorile care alatuiesc un model de strambare a adevarului”).

De foarte curand preotul Mihai-Andrei Aldea a raspuns si domnia sa in scris in aceeasi directie, publicand materialul cu titlul “Lămuriri asupra controverselor legate de Părintele Arsenie Boca” – in numarul  41 (noiembrie 2015) al revistei Atitudini – de la Manastirea Petru Voda (disponibil si online, pe site-ul publicatiei), in care a analizat si contra-argumentat un numar de 13 acuze care sunt cel mai des intalnite in suspiciunile si atacurile aduse staturii duhovnicesti a Sfantului Ardealului.

Intr-un anunt oficial datat la 26 noiembrie 2015, ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA (AFDPR) a anuntat ca pana la 15 decembrie  “va solicita în scris, o audienţă la Preafericitul Patriarh Daniel, pentru a discuta despre canonizarea unor martiri ai temniţelor comuniste“, intre care din nou,  cel mai probabil, si despre canonizarea Parintelui Arsenie.  Intrucat la scrisoarea nr. 71 din 25 septembrie 2014, in care AFDPR cerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane initierea demersurilor intru canonizare, Cancelaria Sfantului Sinod a raspuns la 18 noiembrie 2014 printr-o scrisoare (legatura-aici) enuntand ca scrisoarea de sustinere a AFDPR “va ramane in evidenta Sfantului Sinod pentru completarea dosarului de canonizare a ieromonahului Arsenie Boca, atunci cand vor fi intrunite conditiile specifice”, AFDPR a considerat necesar sa readuca in discutie problema, inclusiv in contextul in care de curand anul 2017 a fost declarat de catre Sfântul Sinod și ca an “al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”.

Daca adaugam si recentul interviu al Parintelui Nicolae Bordasiu, preot paroh (actualmente pensionar) al Bisericii Sf. Silvestru din Bucuresti, care a vietuit alaturi de Parintele Arsenie Boca sub acelasi acoperis in perioada anilor 1965-1968, si care aduce marturie vie si de prima mana asupra cinstei, curatiei si duhovniciei nefatarnice a Sfantului Ardealului pentru perioada vieturii sale extra-manastiresti, avem in continuare nadejde!

CINSTE LOR!

UPDATE 1 decembrie 2015: Manastirea Petru Voda va contribui la aducerea la lumina a marturiilor privind vietuirea si credinta Parintelui Arsenie Boca. In sirul marturiilor, prima aparuta are tema “Părintele Justin despre pictura Părintelui Arsenie Boca” din care extragem doar introducerea (a se citi integral in link-ul mentionat).

“Cu ani în urmă câţiva dintre noi l-am întrebat pe Părintele Justin despre Părintele Arsenie Boca câteva lucruri care ne nedumereau. Nu am fost singurii, multă lume a întrebat şi a primit răspuns după puterea fiecăruia. În deliberările pentru canonizarea Părintelui Arsenie Boca au apărut foarte multe mărturii, atît despre lucrările dumnezeieşti săvîrşite în vieţile oamenilor prin credinţa sa, cît şi contestări înverşunate. Mănăstirea noastră nu are o opinie unilaterală despre un subiect atît de complex precum viaţa, personalitatea şi activitatea Părintelui Arsenie Boca, însă ne vom aduce, încet încet, şi noi contribuţia de mărturii, în măsura în care ne va lumina Dumnezeu. Deocamdată însă nu ne exprimăm nicidecum opiniile şi mărturiile noastre personale, ci numai ceea ce ne-a răspuns Părintele Justin. Răspunsurile Cuvioşiei Sale sunt în număr mare, date multora dintre ucenicii şi ucenicele sale. Redăm doar cîteva, pentru început…” (continuarea, aici)

 

1 Comment »

Scriitorul Razvan Codrescu, istoriograf de cinste al mucenicilor si sfintilor romani, o noua publicatie despre Parintele Arsenie Boca

Astazi sunt 26 de ani de la trecerea in Imparatie a Sfantului Ardealului, Parintele Arsenie Boca. Parintele s-a stins in casa de la Sinaia, devenita metoc al Manastirii Prislop, unde vietuia din 1977 alaturi de un numar de 18 maici. Exista afirmatii conform carora (cititi articolul eseistului si filosofului Isabela Vasiliu Scraba) moartea i s-a tras ori i-a fost grabita in acel noiembrie 1989, in urma infruntarii si confruntarii din primavara cu sotii Ceausescu, care avansasera planul de distrugere si a Bisericutei Sf. Nicolae din satul Draganescu de langa Bucuresti, aflata pe marginea lacului de la Mihăileşti, unde se dorea construirea unui port in locul bisericii. Parintele Arsenie pictase timp de peste 15 ani bisericuta si asternuse pe zidurile ei intreaga sa marturisire de credinta care-i fusese interzisa prin viu grai din 1959. Avalansa distrugerii se apropia acum si de acel loc izolat unde credinta si smerenia se cuibarisera, si posibil ca Parintele Arsenie si-a spus cuvantul in fata cuplului prezidential al Romaniei comuniste, cu urmarile de rigoare.

Astazi, la 26 de ani de la trecerea in Imparatie a Sfantului Ardealului, Petitia cu semnaturi stranse intru canonizarea Parintelui, initiata de jurnalistul Victor Roncea cu exact un an de zile in urma, are peste 13.000 de semnaturi.

Tot astazi, la 26 de ani de la trecerea in Imparatie a Sfantului Ardealului, o noua aparitie editoriala, sub ingrijirea scriitorului Razvan Codrescu, vine sa aduca marturie despre constanta iubire si grija pe care sfintii romani urcati la ceruri ne-o arata:

Boca

In lamurirea editoriala a noii aparitii de care s-a ingrijit, publicistul Razvan Codrescu noteaza: “Acest volum reprezintă urmarea celui apărut la editura noastră în anul 2012 și intitulat Mormîntul cald de la Prislop. Mărturii despre Părintele Arsenie Boca apărute în «Lumea Credinței» (ediție îngrijită de Răzvan Codrescu). El reunește, în prima secțiune, alte texte apărute între timp (2012-2015) în magazinul ilustrat Lumea Credinței, iar în a doua secțiune, mai restrînsă, și texte apărute în revista Lumea Monahilor (din 2009 pînă azi), relevante, sub aspect biografic și/sau duhovnicesc, pentru icoana în posteritate a părintelui Arsenie Boca (29 septembrie 1910 – 28 noiembrie 1989), „Sfîntul Ardealului”.
În cadrul fiecărei secțiuni, textele se succed în ordinea cronologică a apariției (la sfîrșitul fiecăruia fiind menționate luna și anul primei lor publicări). Unele titluri au fost ușor modificate la introducerea în volum, dar structura textelor a rămas neschimbată. Am îndreptat tacit unele mici erori strecurate în paginile revistelor. Cele cîteva note de subsol și paranteze drepte explicative din text sînt editoriale.
Volumul apare pe fondul unei creșteri sensibile a evlaviei populare față de „Sfîntul Ardealului” (Prislopul a devenit unul dintre marile locuri de pelerinaj ale Ortodoxiei contemporane) și al primelor demersuri oficiale bisericești de canonizare (proces care va mai dura, dar a cărui finalizare nu mai este departe și nu mai stă sub semnul îndoielii).
Pe măsura apariției unor noi texte, vom duce mai departe demersul nostru editorial, mai ales că interesul credincioșilor s-a dovedit foarte mare, volumul inaugural cunoscînd mai multe suplimentări de tiraj.
Fie ca părintele Arsenie să ne călăuzească de dincolo de veac pe Cărarea Împărăției și să ne unească într-un duh, cu învățăturile și cu minunile sale – temei de viață și de înveșnicire pentru tot neamul românesc!”

Leave a comment »

Mormantul Parintelui Arsenie Boca de la Prislop a fost acoperit de un chivot de protectie

Cu doua zile in urma, pe contul de Facebook de aici am putut vizualiza trei fotografii foarte recente de la mormantul Parintelui Arsenie Boca de la Manastirea Prislop, dintre care doua le preiau si eu mai jos (cu multumiri autorului – cu totul necunoscut mie). Astfel, avem dovada ca deja, intr-un timp foarte scurt, cuvantul Parintelui Daniil Stoenescu (unul dintre ultimii si cei mai tineri ucenici directi ai Parintelui Arsenie) rostit la 13 martie 2015 la Prislop, s-a adeverit. In acea zi, cand s-a savarsit acolo, in bisericuta manastirii si apoi scurt si sus in cimitir, parastasul Maicii Zamfira Constantinescu (cititi si vedeti poze aici), Parintele Daniil Stoenescu a rostit un gand-testament personal, in care numea si explica necesitatea construirii unui “chivot”- acoperamant care sa apere mormantul Parintelui Arsenie de la Prislop, de cele ce vor urma. Deja la acel moment, 13 martie 2015, ramele de ciment inconjuratoare ale mormantului se turnasera (se vede in fotografiile din link-ul anterior), iar azi avem certitudinea ca acest “chivot de mormant” mai are putin pana la finalizare (peretii laterali nu s-au ridicat inca). Daca ar fi sa ne ghidam dupa spusele Parintelui Constantin Necula de la Sibiu, intr-o prelegere din decembrie 2014 – cum ca in ceea ce priveste posibila canonizare a Parintelui Arsenie nu mai exista presiunea oponenta a Institutului Elie Wiesel, sau dupa spusele Parintelui Daniil Stoenescu de la parastasul Maicii Zamfira – cum ca zidirea protectoare din jurul mormantului Parintelui Arsenie va asigura intre altele  si respectarea dorintei sale testamentare, ca trupul sa nu-i fie dezgropat niciodata, pana la a doua venire a lui Iisus Hristos, adica tot in legatura cu posibila deshumare post-canonizare, pentru a extrage particele din trupul sau care sa fie raspandite ca moaste sfinte in diverse locuri, atunci gandul ne trimite la realizarea in curand, a canonizarii. Totusi, stadiul demersurilor canonice ne este complet necunoscut noua, laicilor, mai ales ca procedura este una complexa si practic ne-publica pana la finalizarea ei (cititi aici). Asa incat, deocamdata constatam ca dupa peste 25 de ani de la trecerea Dincolo a Parintelui Arsenie, s-a decis protejarea fizica a mormantului sau, evident, in vederea pastrarii integritatii fizice a interiorului.

11109165_360701360792586_8274917420505316819_n 10314557_360701460792576_493374575821582464_n

3 Comments »

Pe tema canonizarii Parintelui Arsenie Boca, la B1 TV, azi…

In aceasta seara de Pasti, 12 aprilie 2015, in cadrul emisiunii de la postul B1 TV – “Ultimul Cuvânt“, moderata de jurnalistul Cătălin Striblea, s-a facut o argumentatie complexa, din perspectiva laica, a canonizarii Părintelui Arsenie Boca. Emisiunea a fost anuntata pe blogul jurnalistului Victor Roncea (link aici). Remarcabila, printre atatea emisiuni TV pe aceasta tema – in ultimele luni de zile, a fost ponderarea, echilibrul si profesionalismul interventiilor!

Invitati in studio au fost trei persoane dintre cele mai bine documentate cu privire la personalitatea si lucrarea Parintelui Arsenie, respectiv:  Florin Dutu– teolog si economist cibernetician, care a publicat in ultimii mai putin de doi ani de zile cinci cărţi excepţional documentate despre Părintele Arsenie, teologul Florian Bichir – membru al Colegiului CNSAS, autor (intr-un grup de trei) al volumelor “Parintele Arsenie Boca in arhivele securitatii. Opis de documente” şi jurnalistul Victor Roncea – initiatorul petiţiei pentru canonizarea Sfântului Ardealului – care a strans pana in momentul cand scriu 8.000 de semnaturi – din 28 noiembrie 2014 si pana azi.

Prin telefon, in a doua parte a emisiunii, a intervenit si d-na Aspazia Otel Petrescu, bine cunoscuta pentru tinuta profesionala si moral-duhovniceasca, aflata la o etate respectabila, cu depozitii directe despre intalnirile sale cu Parintele Arsenie la Manastirea Sambata, in anii 1946-1948.

Petitia de canonizare va fi înaintată Patriarhiei Române şi Sfântului Sinod de catre Victor Roncea si Civic Media, în Săptămâna Luminată care urmeaza, si se va alatura documentelor din dosarul de canonizare al Parintelui Arsenie.

Trebuie avut insa in vedere ca procedura de canonizare este una complexa si sinuoasa, si ea atarna mult de deciziile interne ale Sfantului Sinod si doar in mica masura de evlavia noastra laica.

Cateva fotografii din timpul emisiunii de la B1TV de asta seara, mai jos:

3 Comments »

“Ce sunt sfintii?” – lamuriri din zilele noastre…si o cuvantare transcrisa a Parintelui Arsenie Boca, din perioada cand slujea la Manastirea Sambata

In ultimii ani se vorbeste tot mai intens despre canonizarea Parintelui Arsenie Boca, mai ales intre mireni. Pana la urma, este o oficializare care va fi sau nu, in urma unui demers greoi si alambicat (dupa cum se va vedea mai jos). In cazul Bisericii Ortodoxe Romane, Sfantul Sinod a stabilit in noiembrie 2002 “Metodologia de cercetare si examinare a propunerilor de canonizare” prin hotararea 4255/2002. Mai jos sunt punctele importante ale acesteia (preluate de aici):

“a. Orice propunere de canonizare trebuie insusita de eparhia respectiva si apoi data in cercetare, documentare si examinare unor organe eparhiale si persoane competente (profesori, cercetatori, istorici, canonisti etc.) in perspectiva promovarii ei. Eparhia se va ingriji sa intocmeasca in proiect slujbele religioase necesare, un referat sinteza cu motivele si argumentele care ar putea conduce la luarea unei hotarari de canonizare, precum si proiectul Tomos-ului de canonizare. Rezultatele studiilor si cercetarilor vor fi publicate in presa eparhiala si in alte reviste bisericesti.

b. Propunerea de canonizare cu rezultatul cercetarilor va fi inaintata Cancelariei Sfantului Sinod, care, la randul sau, cu aprobarea Prea Fericitului Parinte Patriarh, o va indruma Sinodului Mitropolitan pentru eventualele completari, amendamente, aviz, insusirea propunerii de canonizare sau recomandari.

c. Propunerea insusita de Sinodul Mitropolitan, cu hotararea sa asupra intregului dosar vor fi restituite Cancelariei Sfantului Sinod, care, cu aprobarea Prea Fericitului Parinte Patriarh, le va trimite comisiei sinodale pentru Canonizarea Sfintilor Romani pentru studiere, aviz final si propunere catre Sfantul Sinod.

d. In cazul in care fie Sinodul Mitropolitan, fie Comisia pentru Canonizarea Sfintilor Romani, fie Sfantul Sinod constata ca in buna masura dosarele cu rezultatele studiilor cercetarilor si propunerilor pentru canonizare trebuie completate, dosarele respective se restituie cu recomandari si indrumari eparhiei care a facut propunerea initiala pentru indeplinirea acestora, dupa care eparhia le inainteaza din nou Sinodului Mitropolitan pentru a se urma procedura stabilita mai sus.

e. Daca Sfantul Sinod aproba propunerea de canonizare, emite Tomos-ul de proclamare a canonizarii, fixeaza data sarbatoririi si aproba introducerea ei in calendarul bisericesc. De asemenea, Sfantul Sinod aproba icoana sfantului, precum si slujbele religioase in cinstea lui, dispunand introducerea lor in cartile de cult”.

***

La momentul la care vorbim (31 martie 2015) nu se cunoaste in randul mirenilor nici macar daca pasul “a” al “Metodologiei” de mai sus a fost urmat. Altfel spus, nu stim daca vreo eparhie (arhiepiscopie) din tara a depus la Cancelaria Sfantului Sinod referatul sinteza cu motivele si argumentele care ar putea conduce la luarea unei hotarari de canonizare a Parintelui Arsenie Boca! Sustin aceasta intrucat “rezultatele studiilor si cercetarilor” din primul pas al derularii procedurii  nu au fost “publicate in presa eparhiala si in alte reviste bisericesti“. In cazul in care exista asemenea rezultate publicate, as fi fericita ca cititorii acestui blog sa ma atentioneze.

Pe de alta parte, la 13 martie 2015 am fost martora la Manastirea Prislop, la cuvantul din biserica al Parintelui Daniil Stoenescu (Episcop Locțiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix – unul dintre ultimii ucenici ai Parintelui Arsenie si care alaturi de maicile de la metocul din Sinaia au adus la lumina in ultimii 10 ani o parte insemnata a scrierilor ramase de la Parintele Arsenie) – cuvant de la finalul parastasului de pomenire al Maicii Zamfira Constantinescu, care arata dorinta si necesitatea realizarii desupra mormantului Parintelui Arsenie de la Prislop a unui fel de “chivot” care sa protejeze mormantul Parintelui Arsenie “de cele ce vor veni” (cititi aici). In fapt, Parintele Daniil a indicat pe cei mai in masura sa se ocupe de aceasta constructie protectoare – respectiv pe Părintele Gurie – Episcopul Devei și Hunedoarei (de care apartine Prislopul) si pe Maica stareta de la Prislop – Pavelida Munteanu. S-a putut deduce de asemenea ca chivotul de protectie al mormantului Parintelui Arsenie este necesar si pentru a nu permite extragerea partilor de moaste din mormant, dupa canonizare.

***

Nu minimalizez nicidecum decizia ce ar putea fi luata prin aprobarea de catre Sfantul Sinod de canonizare a Parintelui Arsenie Boca, insa dincolo de ea sunt – de ani si ani de zile,  trairile oamenilor, schimbarea vietii lor, iar acestea nu au nevoie de nicio “metodologie”. Sunt probabil sute, mii de oameni, care in tacere si piosenie au primit NEMIJLOCIT ajutorul intru indreptare si credinta al Sfantului Ardealului. Ei au primit cu smerenie in intimitatea necuvantatoare a inimii lor puterea Duhului Sfant  prin rugaciunea ridicata catre Parintele Arsenie. Dincolo de faptele acestea, nimic nu poate fi descris in cuvinte ori de exprimat in dimensiuni terestre. As indrazni sa ma numar intre ei…  Din pacate insa, in ultimele luni de zile, s-a trecut dincolo de limitele crestinesti cu evlavia, adoratia si cu zelul nostru, al mirenilor, mai ales ca aceste sentimente si stari au inceput sa fie induse in masa prin emisiuni si articole manipulatorii si adesea partial ori voit-eronate, aparute in mass-media, la posturi TV si in ziare. As nominaliza la loc de frunte postul “Romania TV” si ziarul “Adevarul” (mai ales anumite editii locale).  Am fost apoi de curand martora unor manifestari pe care le-as numi de-a dreptul pagane, ori cel putin deplasate, cand la Manastirea Prislop, langa mormantul Parintelui Arsenie, am vazut oameni care au inceput sa sarute si sa bata matanii in fata copacului… in coaja caruia este scrijelita de ani buni o cruce, a carei poveste am prezentat-o pe blog cu ceva timp in urma, fiindu-mi povestita de o Maica de la Prislop (cititi aici). Si tot acolo la Prislop, am vazut deznadejdea cu adevarat “inspirata” de fortele celui rau, cand oamenii arunca bani la baza copacului cu crucea scrijelita, in paraiasul ce insoteste aleea de urcare in cimitir, sau in lacusorul din curtea manastirii (cititi aici). Acest fel de manifestari nu mai au nimic in comun cu credinta in Iisus si in Invierea Sa. M-am intrebat deci, ingrozita, despre ce evlavie am ajuns sa vorbim, cand ne referim la Parintele Arsenie Boca?…

***

FOTOGRAFII DIN BISERICUTA VECHE A MANASTIRII SAMBATA – ACOLO UNDE A SLUJIT PARINTELE ARSENIE IN PERIOADA 1939-1948:

Iata insa ce spunea insusi Cuviosia sa in anii cand predica la Manastirea Sambata (cel mai probabil in perioada 1946-1948) despre sfinti si sfintenie. Preiau mai jos transcrierea unei parti a predicii cu titlul “CE SUNT SFINTII?” tinuta de Parintele Arsenie si pastrata de Parintele Arhimandrit Serafim Popescu, prieten intreaga viata al Parintelui Arsenie (scrierea este extrasa din cartea “Din Invataturile Parintelui Arsenie Boca:  Omul, zidire de mare pret“, Ed. Credinta Stramoseasca, ed. III-a, 2009 (pp.194-197)):

DSC06796

Fotografie cu Parintele Arsenie la Izvorul de la Manastirea Sambata ce ii poarta numele (probabil de la sfarsitul anilor 1940)

Astazi Biserica Ortodoxa ii pomeneste pe toti sfintii: trecuti, prezenti si viitori. Aceasta zi e inchinata si Sfintilor ce vor avea sa vina pana la sfarsitul veacurilor.

Cine sunt sfintii? Sunt oameni ca si noi, numai ca acestia au pus iubirea de Dumnezeu mai presus decat iubirea de tata, de mama, de fiu, decat iubirea de patrie, decat iubirea de pamant, decat iubirea de lumea aceasta. Sfintii, prin urmare, sunt oameni care au urmat intocmai pe Iisus, iubindu-L pe El mai presus decat acestea din viata asta […]

Si multi Il urmeaza pe Iisus pana la muntele Fericirilor, dar foarte putini Il urmeaza pana la Golgota, pana pe Cruce. Pana sub Cruce astrabatut numai iubirea Maicii Sale si a ucenicului iubirii.

Acum stiti ce-s sfintii – eroii iubirii divine!

Am avut o vreme din viata mea – caci si viata mea se aseamana cu a tuturor oamenilor – in care imi era rusine sa pomenesc de “iubire”, pentru ca nu stiam de iubirea divina, ci stiam numai ce stiu oamenii sa iubeasca: parinti, sotii, copii, casa, avutie; iar altii se intrec sa iubeasca pacatele, marirea desarta, stralucirea, luxul. Si pentru aceasta imi era oarecum rusine sa pomenesc numele “iubire”.

Orice altfel de iubire este pacat, afara de iubirea divina – adica de Dumnezeu si de iubirea de oameni, pornind de la Dumnezeu.

Daca Il iubesti pe Dumnezeu si din cauza Lui ii iubesti pe oameni, atunci te sfintesti. Daca iubesti pacatele, te pacatosesti, ajungi sa te indracesti.

Puneti acestea doua: iubirea de Dumnezeu si iubirea de pacat, ca doua capete de scara pe care se suie si coboara oamenii. Bagati de seama, aceste doua capete va imbie acum cu gandul de a va sui de la iubirea de pacate la iubirea de Dumnezeu. Ca mai mult va inflori viata ta daca vei fi un erou al iubirii divine si nu o victima a iubirii pacatoase. Toti acestia care au stralucit sunt norul de martori de care pemeneste Sfantul Apostol Pavel. Acest nor de martori a fost adus de Sfantul Apostol Pavel indemnare ca: <<avand atata nor de martori pus imprejurul nostru, sa lepadam de pe noi toata povaa si pacatele ce ne impresoara atat de lesne, si cu rabdare sa ducem lupta ce ne sta inainte, avand privirile atintite la Iisus, incepatorul si implinitorul credintei>> (Evrei 12, 1-2). 

Caci n-ai a te lupta cu Evanghelia, ci cu pacatele tale, cu gaurile din tine. Aceasta e lupta care ne sta inainte, avand privirile la Iisus Capetenia si implinitorul credintei. […]

Iata aici invatatura pe care vreau sa v-o impartasesc: Care este taina sfinteniei si daca o putem primi toti?

Mai fratilor! Voi carora vi se pare ca n-aveti valoare in fata lui Dumnezeu, aveti cat Il iubiti pe Dumnezeu; cu atat suiti pe scara iubirii!

Sa stiti ca avem vremuri foarte bune de mantuire si vai de aceia care sunt legati de lucrurile acestea trecatoare. (N-ati auzit cand s-au schimbat banii, unii s-au aruncat pe fereastra, altii s-au sinucis…). Acestea sunt ale cezarului, iar el le si cere. Atsfel, fara sa vrea el ajuta mantuirea ta, ca te ajuta sa te sui pe scara! Ia sileste-te, ca si iubirea e silinta. Aceasta iubire divina se imbie (impune) crestinului si cel ce o traieste, cel ce se tine de acest cuvant al lui Iisus, acela n-are nimic de pierdut in lumea aceasta, ci totul de catsigat. Sa va ajute Dumnezeu sa urcati si voi pe scara iubirii divine si sa fiti si voi “norul de martori” de care pomeneste Sfantul Apostol Pavel.

 

5 Comments »

A treia carte de marturii despre Parintele Arsenie Boca la Editura Cristimpuri, sub ingrijirea lui Cristian Serban – februarie 2015

In ultimii 2-3 ani constatam un puternic curent de reconstituire a biografiei si a lucrarii Sfantului Ardealului la adevarata sa dimensiune si de redare a unor marturii de data recenta, practic necunoscute, a celor in sufletul si viata carora Harul Domnului a lucrat prin intermediul staturii covarsitoare a Parintelui Arsenie Boca. In acest curent se aseaza si lucrarile recent publicate ale tanarului teolog Cristian Serban, a carui evlavie si daruire intru cuprinderea si impartasirea cunoasterilor de care s-a apropiat, am reusit sa o surprind si eu, de la un moment dat – nemijlocit. Aduc deci marturie despre harnicia si dragostea cu care Cristian Serban s-a aplecat spre alte si alte cautari cu privire la Parintele nostru drag, Arsenie Boca.

Il cautam cu infrigurare pe Parintele, in orice urma si semn ne-a lasat in urma in aceasta viata prin care a trecut. Nu ne putem opri sa nu impartasim lumii din cautarile si raspunsurile primite. Cred ca astfel simte in tot ceea ce face si Cristian Serban, care tocmai a publicat o a treia lucrare de marturii: “Parintele Arsenie Boca – Rugaciune si Har la mijloc de veac” (Ed. Cristimpuri, Bucuresti, februarie 2015).

Redau mai jos, din aceasta carte, cuvantul editorului si respectiv cuvantul introductiv semnat de IPS Serafim Joanta – Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord:

***

Slove mărturisitoare şi oameni cu haine de lumină

-CUVANTUL EDITORULUI-

COPERTA ARS 6 MICALa Editura Cristimpuri au apărut în ultimii ani două cărţi cu mărturii despre Părintele Arsenie Boca, o carte închinată scrierilor teologice ale Părintelui Arsenie Boca şi ale Părintelui Dumitru Stăniloae pe tema căsătoriei, precum şi două volume din seria ,,Părintele Arsenie Boca. Cărarea Împărăţiei şi Psaltirea lui David”.

Succesul acestor cărţi – cântărit prin reacţia pozitivă a mai multor cititori şi prin numărul mare de exemplare cerute pe piaţa de publicaţii ortodoxe – ne-a determinat să facem alte cercetări cu privire la viaţa sfântă a Preacuviosului Părinte Arsenie Boca şi astfel s-a născut o nouă carte pe care am numit-o ,,Părintele Arsenie Boca. Rugăciune şi har la mijloc de veac”, o lucrare bazată pe documente autentice şi pe articole inedite de la mijlocul veacului trecut.

Cu siguranţă, Părintele Arsenie Boca a fost un om al rugăciunii neîncetate iar în ceea ce priveşte harul preacuviosului, ne aducem aminte de cuvintele Părintelui Serafim Popescu (stareţ la Sâmbăta de Sus, după mutarea Părintelui Arsenie la Prislop) care spunea: ,,Nouă ne-a dat Dumnezeu darul cu picătura, dar Părintelui Arsenie i-a dat cu găleata”.

Fără doar şi poate, Părintele Arsenie Boca a fost una dintre cele mai importante personalităţi ale secolului al XX – lea, cel mai mare duhovnic pe care l-au avut românii, un om de cultură epocal, un teolog cu cuvânt de foc, un om care a iubit nespus neamul românesc şi credinţa ortodoxă. Înarmat cu această iubire, Părintele a înfruntat muceniceşte prigonirea permanentă, persecuţia din partea autorităţilor, dezbrăcarea de haina monahală, detenţia, arestul, anchetările, exilul.

Î.P.S. Serafim Joantă în introducerea cărţii ,,Părintele Arsenie Boca. Darul lui Dumnezeu pentru poporul care strigă” sublinia că: ,,Părintele Arsenie Boca este o personalitate unică în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, care se bucură de cinstirea unui sfânt de o mulţime imensă de credincioşi înainte de a fi canonizat, cum nu s-a mai întâmplat cu niciun alt sfânt român”.

În sprijinul acestei afirmaţii vine şi această lucrare, care poate fi considerată tot o carte de mărturii. Numai că de data aceasta avem o mărturie a ,,slovelor” şi o mărturie indirectă a unor oameni cu haine de lumină, cu care Părintele Arsenie Boca a colaborat în vederea îndeplinirii misiunii sale primite de la Dumnezeu, o misiune cu profunde accente apostolice şi profetice.

,,Slovele” mărturisitoare le-am găsit în presa anilor 1940-1950, în publicaţiile culturale şi religioase ale vremii  şi vin să confirme ceea ce spunea un înţelept: ,,uneori un cuvânt valorează cât o bibliotecă întreagă”. Personalităţile portretizate în această carte de asemenea prin viaţa lor autentic creştină, prin inclinaţia isihastă, prin iubirea de Dumnezeu şi om, mărturisesc indirect despre sfinţenia ,,Sfântului Ardealului”.

Cartea de faţă vine şi cu elemente de noutate care pot pune ,,cărămizi” în alcătuirea unei biografii mai vaste a Părintelui Arsenie. Semnalăm de pildă că în anul 1938, Preacuviosul Părinte, sub semnătură semi-anonimă (V.Z.), scria o cronică pentru ,,Revista Teologică” din Sibiu cu referire la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii şi pelerinajele care se făceau ,,îndătinat” la Sâmbăta de Sus. Putem vorbi astfel de debutul publicistic al Părintelui Arsenie, care s-a produs prin intermediul articolului ,,Zi de praznic la Sâmbăta”, în luna mai a anului 1938.

Părintele Arsenie Boca şi prin prisma acestor articole inedite din anii ‘40 este prezentat şi receptat ca un om cu harisme multiple, care a dus lupte duhovniceşti pe mai multe fronturi cu puterea primită de la Dumnezeu – putere apostolică şi profetică foarte greu de contestat. Mai multe va afla cititorul din citirea atentă a lucrării de faţă, care vine să completeze panoplia bogată de scrieri cu caracter biografic dedicate ,,Sfântului Ardealului”.

Rămâne să ne rugăm aşa cum mai mulţi ierarhi ai Bisericii ne-au îndemnat ,,Sfinte Părinte Arsenie Boca, roagă-l pe Hristos Dumnezeu să ne ierte pe noi păcătoşii”. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

***

INTRODUCEREA CARTII, semnata de IPS Serafim Joanta

“O mare bucurie mi-a umplut inima citind această nouă carte despre Părintele Arsenie. Sunt convins că toţi cei ce se vor pleca asupra ei vor simţi aceeaşi bucurie şi binecuvântare. După destăinuirea autorului, cartea de faţă vrea să încheie şi să încununeze şirul cărţilor de mărturii despre Părintele Arsenie publicate la Editura Cristimpuri. Cartea este într-adevăr una de excepţie.  Mărturiile despre Părintele Arsenie vin de data aceasta de la mari personalităţi ca Mitropolitul Nicolae Bălan, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Nichifor Crainic, Maica Teodosia (poeta Zorica Laţcu), mitropolitul Laurenţiu Streza şi sunt culese, îndeosebi din presa vremii. Ele pun în lumină chipul „ostenitorului smerit de la Sâmbăta care consideră vorba bună (în înţeles de laudă n.n.) care i se pune ca cel mai mare rău care i se poate face” (Părintele Dumitru Stăniloae). În corespondenţa cu autorul şi editorul cărţii, acesta îmi spune că se va opri aici cu mărturiile despre Părintele Arsenie. „Ne oprim, fiindcă simţim că se apropie ceva bunNoi credem că Părintele va fi totuşi canonizat”. Şi mai departe: „Aş mai vrea să ştiţi că tot ce am făcut la editură nu am făcut cu gândul la bani, dovadă stau preturile mici şi foarte mici cu care vindem cărţi, zicem noi, valoroase…”. Iată o confesiune care mişcă sufletul şi inima!

„Noi credem că Părintele va fi totuşi canonizat”. Aceasta este speranţa sutelor de mii de credincioşi care-l cinstesc pe Părintele Arsenie ca pe un sfânt, i se roagă şi se bucură de ajutorul lui în necazurile care-i împresoară! Despre puţini sfinţi canonizaţi de Biserica noastră avem atât de multe mărturii de la cei care l-au cunoscut ca despre Părintele Arsenie şi lucrarea lui în Biserică. Am citit mult din ceea ce s-a scris despre Părintele: amintiri vii, cuvinte cu valoare de Pateric rostite de el, minuni pe care le-a săvârşit (chiar dacă unele ni se par că aparţin doar imaginaţiei celor care le relatează)… Credincioşii care vorbesc despre Părintele l-au perceput fiecare în felul său. Important este că toţi au fost impresionaţi de chipul său şi s-au folosit de cuvintele sale care rămân pentru generaţiile viitoare. Mărturiile din cartea aceasta scot la iveală personalitatea Părintelui, mai cu seamă în domeniul culturii şi spiritualităţii ortodoxe. Sfinţia sa este pus aici alături de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, al cărui ucenic şi împreună ostenitor la traducerea primelor volume ale Filocaliei a fost şi de teologul şi scriitorul Nichifor Crainic, cel care a deschis calea studiului misticii şi asceticii ortodoxe în Facultăţile de teologie din Ţara noastră. Dacă cei doi mari profesori şi teologi au făcut o sinteză teologică a misticii ortodoxe – care nu poate fi depăşită -, Părintele Arsenie şi mişcarea duhovnicească iniţiată de el în jurul mânăstirii Sâmbăta au trăit pe viu mistica (duhovnicia) ortodoxă, împlinind astfel condiţia de maturitate pentru apariţia scrierilor din Filocalie în grai românesc.

Părintele Stăniloae scrie că Părintele Arsenie: „Prin ceea ce a făcut din sine şi prin ceea ce propovăduieşte este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox” şi că „Părintele Arsenie arată cât de mult se poate înflăcăra prin trăire tot tezaurul dogmaticii şi disciplinei răsăritene”. Iar în ce priveşte osteneala sa de traducător al Filocaliei, spune că Părintele Arsenie i-a „alimentat curajul în mod considerabil ca să pot duce până la capăt o muncă atât de ostenitoare, pe care altfel nu cred că aşi fi săvârşit-o”. Într-adevăr Părintele Arsenie a stat mereu în preajma  traducătorului la primele patru volume din Filocalie, scriind după dictatul său, alcătuind  coperta, care va rămâne aceeaşi pentru toate cele 12 volume şi răspândind Filocalia în popor. De aceea Părintele Stăniloae îl numeşte „ctitor de frunte al Filocaliei româneşti”. Tot el subliniază şi „importanţa naţională pe care o are lucrarea de la Sâmbăta împotriva flagelului avorturilor”. Se ştie că Părintele Arsenie a rămas până la sfârşitul vieţii sale pământeşti un înflăcărat apărător al vieţii, înfierând necruţător păcatul avortului şi al refuzului de a naşte copii prin diferite mijloace.

La rândul său, marele Nichifor Crainic îl numeşte pe Părintele Arsenie „pictor de suflete” după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Tot el spune despre Părintele Arsenie că este „mentor spiritual al întregii populaţii din sutele de sate din zonele limitrofe (mânăstirii Sâmbăta n.n.) şi din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării”. Iar actualul mitropolit al Ardealului, I.P.S. Laurenţiu, afirmă că Părintele Arsenie „a creat generaţii de ucenici care au dus mai departe exigenţele vieţii duhovniceşti impuse de acest mare apostol al românilor”. Acestea sunt mărturii vii despre un om care a zguduit lumea prin cuvântul şi faptele sale!

„Noi credem că Părintele va fi totuşi canonizat”. Ne putem întreba: de ce Biserica nu l-a canonizat încă pe Părintele, după atâtea mărturii şi mai ales după valul mereu crescător al evlaviei populare faţă de el? Cred că aceasta se explică prin faptul că Biserica noastră nu s-a grăbit niciodată în istoria ei să-şi canonizeze proprii sfinţi. Noi am cinstit mai degrabă pe sfinţii altor popoare, decât pe cei din neamul nostru. Sfântul mitropolit Dosoftei al Moldovei se plângea zicând: „Dară tocma şi din rumâni mulţi sfinţi sânt…, dară nu s-au căutat”, adică nu s-a cercetat viaţa lor. Au trecut secole până am canonizat pe unii din sfinţii noştri! Este adevărat că Ortodoxia, în general, nu canonizează sfinţi imediat după trecerea lor din viaţa aceasta. Ea aşteaptă să vadă cât de mult un sfânt intră cu timpul în conştiinţa poporului. Este deci şi o problemă de timp. În cazul Părintelui Arsenie, timpul de până acum, deşi scurt, dovedeşte cu prisosinţă că evlavia credincioşilor faţă de el este tot mai mare. Am spus şi în altă parte că Biserica nu poate decât să câştige duhovniceşte prin canonizarea Părintelui Arsenie care va fi şi mai cinstit şi mai ascultat în învăţăturile sale, toate de o actualitate uimitoare. Mai cu seamă în ce priveşte familia creştină, tot mai fragilă astăzi datorită spiritului secularizat care încearcă să o distrugă. Iar când vorbim de familie ne gândim la rolul ei fundamental pentru Biserică şi societate atunci când ea este întemeiată pe dragostea jertfelnică dintre soţi, roditoare de prunci, după voia lui Dumnezeu şi nu după planul omenesc, pe ascultarea copiilor faţă de părinţi şi pe responsabilitatea părinţilor faţă de copii. Cunosc multe familii care şi-au schimbat viaţa după citirea cuvintelor de foc ale Părintelui Arsenie.

Trecerea în rândul sfinţilor de către Patriarhia ecumenică de Constantinopol a Părinţilor Porfirie (+1991) şi Paisie (+1994), săvârşiţi din viaţă după Părintele Arsenie (+1989)  poate constitui un imbold pentru Biserica noastră de a proceda la canonizarea atât de aşteptată a acestuia. Şi nu numai a lui, ci şi a altor mari duhovnici ca: Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa Ilie, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Constantin Galeriu, Părintele Ioan Iovan… şi, cu deosebire, a „sfinţilor închisorilor”.

Să ne rugăm pentru aceasta şi să ne înmulţim rugăciunea către Părintele nostru Arsenie! „Părinte Arsenie, vino în ajutorul nostru şi ne prefă lacrimile în bucurie!”.

***

Astazi, petitia “Pentru Canonizarea Părintelui Arsenie Boca – Sfântul Ardealului” pusa in circulatie de jurnalistul Victor Roncea la ziua pomenirii adormirii Parintelui, 28 noiembrie, in anul trecut 2014, a ajuns la 6000 semnaturi.  Culegerea de semnaturi continua! Doamne ajuta!

 

 

 

Leave a comment »

Semnale pozitive ale Patriarhiei Romane cu privire la Parintele Arsenie Boca!

Agentia Basilica Travel fiinteaza in cadrul Sectorului de Pelerinaj al Patriarhiei Romane si a fost infiintata cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Foarte recent, mi-a atras atentia oferta aceastei agentii cu titulatura explicita de “Pelerinaj la Parintele Arsenie Boca” (afis mai jos). In general, pelerinajele se ofera prin nominalizarea de manastiri, respectiv in cazul de fata – Manastirea Prislop. Iata ca de asta data, agentia Patriarhiei Romane a ales o exprimare foarte directa, ceea ce este un fapt inedit. Mai mult,  sunt oferite 17 date de pelerinaj de-a lungul anului 2015 la mormantul Parintelui Arsenie. Afisul a fost asezat la usa de intrare a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, in aceste zile.

In context, doresc sa amintesc ca petitia de culegere de semnaturi “Pentru Canonizarea Părintelui Arsenie Boca – Sfântul Ardealului“, initiata de jurnalistul Victor Roncea la 28 noiembrie 2014 are la acest moment 5766 adeziuni, intre care din Bucuresti sunt 25.48 %, din Craiova 3.9 %, din Timisoara 3.14 %, din Brasov 3.1 %, din Iasi 2.74 % si din Constanta 2.53 %. Restul zonelor tarii si strainatatea contribuie cu sub 2%.

IMG_20150213_164050_0 IMG_20150213_164008_0

2 Comments »