anomismia

In bataia vantului fiecarei zile (continuare)…

Propunere: directionarea a 2% din impozitul anual pe salariu catre „Fundaţia Creştină Părintele Arsenie Boca”

on May 11, 2015

FAB

 

Dacă în anul 2014 aţi avut venituri doar din salariu, descărcaţi de aici „Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” (FORMULARUL 230)  şi completaţi-l astfel:

1.  la Capitolul II, punctul 2 datele fundaţiei :

• Cod de identificare fiscală a entităţii non-profit: 25236717

• Denumire entitate non-profit: „Fundaţia Creştină Părintele Arsenie Boca”

• Cont bancar (IBAN): RO 75 BRMA 0810 0296 7430 0000

•  La menţiunea „Suma” nu este necesară completarea; organul fiscal va calcula şi vira suma admisă, conform legii.

2.  La Cap. I, cu majuscule, datele dumneavoastră personale. Apoi semnaţi (semnatura contribuabil) şi dataţi.

Formularul (1 exemplar pe hartie)  trebuie depus la registratura organului fiscal de care aparţineţi – Administraţia Finanţelor Publice –ANAF,  sau trimis prin poştă, ca scrisoare recomandată. Data limită este 25 mai 2015 (data înregistrării sau a poştei)!

Adresele sediilor teritoriale ale Administraţiilor Finanţelor Publice: pentru Bucureşti – clic aici. Pentru celălalte localităţi ale ţării – clic aici.


One response to “Propunere: directionarea a 2% din impozitul anual pe salariu catre „Fundaţia Creştină Părintele Arsenie Boca”

  1. Reblogged this on .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: