anomismia

In bataia vantului fiecarei zile (continuare)…

“Decizia Curţii Constituţionale privitoare la ora de religie marchează o nouă provocare pentru misiunea Bisericii în societatea românească”

on November 30, 2014

Judecătoria Buzău – Secția civilă a sesizat cu ceva vreme in urma Curtea Constituțională a Romaniei in privinta problemei obligativitatii desfasurarii orei de religie in scoli. Ca urmare a sesizarii, la12 noiembrie 2014, Plenul Curtii Constitutionale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor  Legii învățământului nr.84/1995 și ale Legii educației naționale nr.1/2011, si a admis, cu majoritate de voturi, excepția de neconstituționalitate constatand că dispozițiile art.9 alin.(2) teza întâi din Legea învățământului nr.84/1995 și dispozițiile art.18 alin.(2) teza întâi din Legea educației naționale nr.1/2011, sunt neconstituționale. Decizia Curtii Constitutionale fiind definitivă şi general obligatorie, a fost comunicata celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională. Astfel s-a ajuns ca in prezent disciplina “religie” nu numai sa nu mai fie obligatorie (devenind optionala motivat si cu argumentarea scrisa a parintilor), ci sa poata fi inclusa in planul de inavatamant numai in baza cererilor exprese ale elevilor majori sau ale tutorilor – in cazul celor minori.

Citatul din titlul de mai sus este un extras din documentul publicat pe site-ul Patriarhiei Romane, ca reactie la Decizia  Curtii Constituționale, reactie aparuta la scurt timp dupa data de 12 noeimbrie 2014. In punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Romane/Patriarhiei, apar si urmatoarele afirmatii (extrase din comunicatul de presa, mai larg):

“Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

“Textul declarat neconstituţional, în vigoare de aproape 20 de ani, este următorul: <La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie>.”

În acest sens reamintim că, în contextul legislativ european, în mai multe ţări ale Uniunii Europene este asumată o perspectivă similară cu cea precizată în legislaţia românească (disciplină obligatorie, predată confesional, cu posibilitatea de a nu participa, la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor): Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Malta.

“Referitor la atitudinea de conştiinţă, se deduce că decizia Curţii Constituţionale din 12 noiembrie 2014 transferă toată responsabilitatea de decizie asupra părinţilor, doar în cazul orei de religie, nu şi al altor discipline şcolare. Este evident că se încearcă descurajarea participării elevilor la ora de religie prin măsuri birocratice excesive pentru majoritatea părinţilor acestora, favorizând, în schimb, o minoritate care nu acceptă ora de religie, deşi învăţământul religios este garantat de Constituţie.”

Desigur, Biserica nu poate contesta juridic în România această decizie, dar ea nu se lasă intimidată şi descurajată, ci va intensifica atenţia şi acţiunea ei pe diferite planuri pentru apărarea şi promovarea valorilor credinţei creştine în societatea românească de azi, agresată sistematic de secularismul antireligios, sub pretextul apărării libertăţii de conştiinţă. De aceea, asigurăm pe părinţii credincioşi care doresc o educaţie creştină a copiilor că vor avea în Biserică un aliat fidel în apărarea şi promovarea valorilor eterne ale credinţei creştine ortodoxe, proprii poporului român, profund religios, preţuind dorinţa lor de-a nu reduce educaţia copiilor la orizonturi limitate şi efemere.”

Intr-un interviu publicat in numarul de ieri, 29 noiembrie 2014, al ziarului local “Tribuna Sibiului”, Preotul Constantin Necula – Conferentiar univ. la Facultatea de Teologie din Sibiu, a reafirmat pozitia clerului in problema citata, facand chiar o apropiere intre situatia actuala si cea din 1948, atunci cand tot printr-o hotarare similara s-a scos religia din scoala si s-a interzis catehizarea, inclusiv in Biserica. Pr. Necula a considerat discriminatorie atitudinea Curtii atat fata de disciplina religie cat si fata de profesorii care sustin aceasta disciplina in scoli. A comentat astfel: “Ca sa ne intelegem, singurii din tara care pot preda Istoria Religiei, in fomrula propusa de ‘parasii’ orei de religie, pentru ca au competenta si cultura asumata academic, sunt tot…profesorii de religie. Ei au prin constructia programului de pregatire universitara de 4 ani, pnetru ca Teologia a refuzat reductionismul procesului Bologna, 4 semestre de Istoria si Filosofia Religiei, Teologie dogmatica si spiritualitate- adica religie comparata, cursuri de ecumenism – deci tot istoria culturii religioase, cunosc minim 3 limbi de cultura religioasa (latina, greaca si ebraica), au primit notiuni de arheologie, psihologie si istorie comparata, si altele.” Parintele Necula a afirmat, in legatura cu decizia Curtii Constitutionale: “Motivarea CCR, ambigua si intr-o limba pasareasca deplina, nu contine elemente de comunicare sociala a unui adevar educational.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: