anomismia

In bataia vantului fiecarei zile (continuare)…

Despre invredniciti si marturisitori – cu scriitorul Razvan Codrescu

on November 24, 2014

Profesorul, publicistul si editorul Razvan Codrescu, la 23 noiembrie 2014:

 “Ce este vrednicia? Desigur, nu-i doar simplă hărnicie (care nici ea nu-i de lepădat). Adevăratul sens al vredniciei se vădeşte din formula de consacrare bisericească rostită în trei limbi: Axios. Dignus est. Vrednic este! Grecescul Axios trimite la ideea de valoare, iar latinescul Dignus estla cea de demnitate.

Învrednicirea este, deci, asumarea unor valori superioare, slujirea lor demnă şi mărturisirea lor fără preget şi cu orice risc.

Mărturisitorul se învredniceşte să fie martor al adevărului. Dar pentru că adevărul este de multe ori incomod, s-a întîmplat adesea ca mărturisitorul să devină martir, adică martor jertfelnic, mergînd, dacă e nevoie, pînă la sacrificiul suprem.

Creştinismul este religia care s-a născut din jertfa lui Dumnezeu pentru oameni şi a dăinuit prin jertfa oamenilor pentru Dumnezeu. Avem în urma noastră o întreagă civilizaţie a jertfei şi tot ce-i durabil în istorie se întemeiază pe o formă sau alta de eroism şi martiraj.

Ca neam creştin, se cade cu atît mai mult să ne cinstim mărturisitorii şi eroii, de la martirii primelor veacuri, pe a căror jertfă s-a temeluit Biserica, pînă la neomartirii secolului XX, cei mai mulţi muceniciţi în temniţele şi lagărele comuniste. Vrednicia lor este – sau s-ar cuveni să fie – sămînţa în-vrednicirii noastre, dinaintea lumii şi dinaintea lui Dumnezeu.”

Prelegerea  scriitorului Razvan Codrescu la Conferinta “Vrednicie, marturisire, jertfa – in lumea romaneasca de ieri si de azi”  – desfasurata in jurul lansarii noii sale carti (“Cartea mărturisitorilor. Pentru o istorie a învrednicirii româneşti, Editura Rost/Fundaţia Sfinţii Închisorilor, Bucureşti-Piteşti, 2014) la Facultatea de Teologie Ortodoxa ‘Iustinian Patriarhul’, Bucuresti, 18 noiembrie 2014 (invitatii au fost: Demostene Andronescu, Razvan Codrescu, Sorin Lavric si Claudiu Tarziu):


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: