anomismia

In bataia vantului fiecarei zile (continuare)…

Despre minciuna – Parintele Savatie

on February 21, 2014

Ce este o minciună?

de Parintele Savatie Bastovoi, 21 februarie 2014

Sursa textului, aici:

Atitudinea modernilor față de minciună este din ce în ce mai tolerantă. O minciună nu mai este minciună dacă e zisă DSC06270frumos, dacă nu e observată, dacă e anunțată, dacă se conține într-un roman, film sau altă operă de artă. Cu alte cuvinte, “minciuna necesară” este ceva cu totul scuzabil în sens makiavelic și acesta este un postulat înscris pe cutiile de lapte, pe medicamente, în constituții.

Dacă pentru spiritul consumist și în permanentă expansiune (hapsînie) al modernului minciuna e un dat pentru care se caută noi și noi scuze, pentru spiritul creștin minciuna este răul cel mai mare și trebuie căutată și stîrpită în cele mai ascunse forme ale ei.

Căutînd rădăcinile minciunii, prorocul David a ajuns la concluzia că “tot omul este mincinos”. Această afirmație nu este una care cere să fie dovedită juridic, faptic, deoarece ea nu se referă la comiterea faptei minciunii, ci la o condiție ontologică: omul, prin natura sa cazută, este înclinat spre minciună și trăiește în amăgire. Un alt proroc spune că “gîndul omului este înclinat spre rău încă din tinerețile sale”.

Odată niște oameni au venit la Hristos și i-au cerut să le arate o minune pentru ca ei să creadă în El. Drept răspuns, Hristos le-a zis: “Neam viclean și desfrînat cere semn, dar semn nu i se va da”. Formal, oamenii aceia nu au zis nici o minciună, dar ei au comis-o prin viclenia cu care au pus-o, deoarece întrebarea lor nu era sinceră și avea un alt scop decît cel declarat.

Sfîntul Ioan Scărarul merge și mai departe și afirmă că expresie a minciunii este pînă și bănuiala rea pe care o avem față de un om. A gîndi: “iată-i, cei doi se șoșotesc și cred că vorbesc despre mine”, este un păcat în viziunea Sfinților Părinți și face parte din lucrările minciunii.

Minciuna este sinonimul răului, pentru că tată al minciunii este diavolul, așa cum Însuși Hristos a zis.

E greu, așadar, pentru un creștin, să trăiască într-o lume în care există minciuni în formă de găini, în formă de fructe, în formă de premieri, de apă, de vin, de pîine.”


3 responses to “Despre minciuna – Parintele Savatie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: